ആയുർ‌വേദം ഹൈന്ദവ സംബന്ധമായ വിഷയമാണോ?അതൊരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രമല്ലേ?--അനൂപൻ 07:30, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)Reply

ഫലകത്തിൽ നിന്ന് ആയുർവേദം നീക്കണം, അത് പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും ബൌദ്ധരാണ് --Arayilpdas 14:15, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)Reply
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകത്തിന്റെ_സംവാദം:Hinduism&oldid=652266" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"Hinduism" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.