[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage തിരുത്തുക

  • Use {{pp-vandalism}} for the normal template
  • Use {{pp-vandalism|expiry=ജൂൺ 23, 2024}} for a specific expiration date
  • Use {{pp-vandalism|small=yes}} for just an icon at the top
  • Use {{pp-vandalism|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} for a specific expiration time period

Note that (UTC) will be added automatically.

This template is not to be used as a bluff. Only use it on FULLY PROTECTED pages. Please note that only administrators can protect pages.

This template will categorize into വർഗ്ഗം:Protected against vandalism ഒപ്പം വർഗ്ഗം:Protected pages with expiry expired.

See also തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Pp-vandalism&oldid=2070543" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്