പ്രവാസിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിലാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Nrk&oldid=681954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്