[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template automatically adds articles to Category:Articles in need of internal merging or Category:Duplicate articles.

Basic usage: {{Duplication|date=ജൂലൈ 2024}}

All parameters are optional.

Cleanup template for use in articles which duplicate the scope of other articles.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ വരികൾക്കിടയിലെ ഫോർമാറ്റിങ് ആണ് ചരങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Duplicate article or sectiondupe

Adds a link referring to the section or article being duplicated, and adds the article to Category:Duplicate articles

ഉദാഹരണം
Microsoft Windows
പദംഐച്ഛികം
Duplicate article or section 2dupe2

Same as dupe, just allows for an additional section/article to be linked.

ഉദാഹരണം
#Windows 10
പദംഐച്ഛികം
Sectionsection 1

Replaces phrase "article" with "section"

ഉദാഹരണം
yes
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Talk page discussiondiscuss

Article talk page and section where a relevant discussion is taking place

ഉദാഹരണം
Talk:Microsoft#Duplicate information
പദംഐച്ഛികം
Month and yeardate

The month and year that this cleanup request was placed

ഉദാഹരണം
March 2017
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Small version of templatesmall

Displays a smaller version of this template, for use when template is not at top of article

സ്വതേ
no
പദംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Duplication&oldid=2624148" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്