ഈ ഫലകം വർഗ്ഗം താളുകളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

നിർദ്ദേശങ്ങൾതിരുത്തുക

ഉദാഹരണം: To redirect from Category:Authors to Category:Writers, simply add the following to Category:Authors:

{{Category redirect|Writers}}

Do not substitute this template.

This template adds category pages to Category:Wikipedia soft redirected categories.

Exceptionsതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Category_redirect&oldid=2690187" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്