{{{6}}}, {{{4}}} (വയസ്സ് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "{")

This template displays a person's birth date and age at a specified date.
This allows you to show how old a person was at the time they participated in an event or made an achievement.

Syntax:
{{Birth date and age2|specified year|specified month|specified day|year of birth|month of birth|day of birth}}
Format
{{Birth date and age2|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd}}
Example:

{{Birth date and age2|1988|6|10|1961|7|4}}
returns July 4, 1961 (aged 26)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Birth_date_and_age2&oldid=706615" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്