ഏഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ നടത്തിവന്ന പഠനഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന വിജ്ഞാനശാഖയാണ് പൗരസ്ത്യവാദം അഥവാ ഓറിയെന്റലിസം (ഇംഗ്ലീഷ്: Orientalism). കലാചരിത്രം, സാഹിത്യം, സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഓറിയന്റലിസം എന്നത് കിഴക്കൻ ലോകത്തെ വശങ്ങളുടെ അനുകരണമോ ചിത്രീകരണമോ ആണ്. ഈ ചിത്രീകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ എഴുത്തുകാർ, ഡിസൈനർമാർ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവരാണ്. 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ അക്കാദമിക് കലയുടെ പല സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പെയിന്റിംഗ്, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹിത്യം ഓറിയന്റൽ പ്രമേയങ്ങളിൽ താത്പര്യം കാണിച്ചു.

അജ്ഞാത വെനീഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ദമാസ്കസിലെ അംബാസഡർമാരുടെ സ്വീകരണം, 1511, ലൂവ്രെ. മുൻവശത്ത് കൊമ്പുകളുള്ള മാനുകൾ സിറിയയിലെ കാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയില്ല.

1978 ൽ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിന്റെ ഓറിയന്റലിസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ, ഏഷ്യൻ, നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സമൂഹങ്ങളോടുള്ള പൊതുവായ രക്ഷാകർതൃ പാശ്ചാത്യ മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് "ഓറിയന്റലിസം" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ ധാരാളം അക്കാദമിക് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സെയ്ദിന്റെ വിശകലനത്തിൽ, പടിഞ്ഞാറ് ഈ സമൂഹങ്ങളെ സ്ഥിരവും അവികസിതവുമായവയായി കണക്കാക്കുന്നു - അതുവഴി സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പഠിക്കാനും ചിത്രീകരിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും കഴിയുന്ന ഓറിയന്റൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ സമൂഹം വികസിതവും യുക്തിസഹവും വഴക്കമുള്ളതും ശ്രേഷ്ഠവുമാണെന്ന ആശയമാണ് ഈ കെട്ടിച്ചമച്ചതിന്റെ സൂചന.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Mamdani, Mahmood (2004). Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terrorism. New York: Pantheon. പുറങ്ങൾ. 32. ISBN 0-375-42285-4.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൗരസ്ത്യവാദം&oldid=3778199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്