പ്ലാസ്മകോശങ്ങൾ Plasma cells, also called plasma B cells, plasmocytes, plasmacytes, or effector B cells, ആന്റിബോഡിയുടെ സിംഹഭാഗവും പുറത്തുവിടുന്ന ശ്വേതരക്തകോശം ആണ്. ഇവയെ രക്ത പ്ലാസ്മയും ലിംഫു ഗ്രന്ഥിയും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പ്ലാസ്മകോശങ്ങൾ അസ്ഥിമജ്ജയിൽ ആണു ഉത്ഭവിക്കുന്നത്: ബി-ലസികാണു പ്ലാസ്മ കോശങ്ങളായി രൂപാന്തരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഇവ രക്തത്തിലോ പ്ലാസ്മയിലോ എത്തിയാൽ, ഈ ആന്റിബോഡി തന്മാത്ര അവിടെയെത്തിയ ആന്റിജനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്, അതിനെ നിർവ്വീരീകരണമോ നാശമോ നടക്കാം.[1]

വികാസം തിരുത്തുക

ഇതും കാണൂ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്ലാസ്മകോശം&oldid=2902825" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്