പ്രാണികളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്

നിരവധി പഠനങ്ങൾ പ്രാണികളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണയായി, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ജീവിവർഗങ്ങളും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും സമൃദ്ധമായി കുറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കൂടാതെ ചില തരം പ്രാണികൾ ലോകമെമ്പാടും സമൃദ്ധമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

An annual decline of 5.2% in flying insect biomass found in nature reserves in Germany – about 75% loss in 26 years.[1]

തേനീച്ചകൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, പാറ്റകൾ, വണ്ടുകൾ, ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾ, ഡാംസെൽഫ്ലൈസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രാണികൾ. 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രാണികളുടെ സമൃദ്ധി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നതിന് ഉപമ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീൻ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.[2]

തീവ്രമായ കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം; കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം (പ്രത്യേകിച്ച് കീടനാശിനികൾ); നഗരവൽക്കരണം, വ്യവസായവൽക്കരണം; അവതരിപ്പിച്ച സ്പീഷീസ്; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ ജൈവവൈവിധ്യ നാശത്തിന് സമാനമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. [3] എല്ലാ പ്രാണികളുടെ നിരകളും ഒരേ രീതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പല ഗ്രൂപ്പുകളും പരിമിതമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. മുൻ ദശകങ്ങളിലെ താരതമ്യ കണക്കുകൾ പലപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല.

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറവുകൾക്ക് പ്രതികരണമായി, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2018-ൽ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് "പ്രാണികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ആക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം" ആരംഭിച്ചു.[4][5]"കാലതാമസമില്ലാതെ പ്രാണികളുടെ നാശം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ അന്വേഷണം പ്രാപ്തമാക്കാൻ" 2019-ൽ 27 ബ്രിട്ടീഷ് കീടശാസ്ത്രജ്ഞരും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം യുകെയിലെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് എഴുതി.[6]

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
 
A 1902 illustration of a Rocky Mountain locust. These insects were seen in swarms estimated at over 10 trillion members as late as 1875. Soon after, their population rapidly declined, with the last recorded sighting in 1902, and the species formally declared extinct in 2014.

പ്രാണികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഫോസിൽ രേഖകൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. പുതിയ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെയും വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെയും പശ്ചാത്തല തലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ, രേഖകൾ പ്രാണികളുടെ കൂട്ട വംശനാശം കാണിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അഗ്നിപർവ്വത പ്രവർത്തനമോ ഉൽക്കകളുടെ ആഘാതമോ പോലുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. പെർമിയൻ-ട്രയാസിക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത് പ്രാണികളുടെ വംശനാശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവും, ക്രിറ്റേഷ്യസ്-പാലിയോജിൻ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വംശനാശവും കണ്ടു. വൻതോതിലുള്ള വംശനാശത്തിന് ശേഷം പ്രാണികളുടെ വൈവിധ്യം വീണ്ടെടുത്തു. പുതിയ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ആവൃത്തിയോടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി, വീണ്ടെടുക്കലിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.[7]

കുറിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
  1. Hallmann, Caspar A.; Sorg, Martin; Jongejans, Eelke; Siepel, Henk; Hofland, Nick; Schwan, Heinz; Stenmans, Werner; Müller, Andreas; Sumser, Hubert; Hörren, Thomas; Goulson, Dave; de Kroon, Hans (18 October 2017), "More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas", PLoS ONE, 12 (10): e0185809, Bibcode:2017PLoSO..1285809H, doi:10.1371/journal.pone.0185809, PMC 5646769, PMID 29045418.
  2. Vogel, Gretchen (10 May 2017), "Where have all the insects gone?", Science, doi:10.1126/science.aal1160.
  3. Sánchez-Bayo, Francisco; Wyckhuys, Kris A.G. (31 January 2019), "Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers", Biological Conservation, 232: 8–27, doi:10.1016/j.biocon.2019.01.020.
  4. Bélanger, J.; Pilling, D., eds. (2019), The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture (PDF), Rome: Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, p. 133.
  5. "Aktionsprogramm Insektenschutz" (in ജർമ്മൻ). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 10 October 2018. Archived from the original on 2018-10-14. Retrieved 2022-04-18.
  6. Leather, Simon; et al. (28 March 2019). "Insect decline will cause serious ecological harm". The Guardian.
  7. Labandeira, Conrad (1 January 2005), "The fossil record of insect extinction: new approaches and future directions", American Entomologist, 51: 14–29, doi:10.1093/ae/51.1.14.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

തിരുത്തുക