ഓഓത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പട്ടികയായി കാണിക്കുക

Browse OAuth applications
Application name
PAWS
Consumer version
2.1
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
പ്രസാധകർ
BStorm (WMF)
സ്ഥിതി
approved
വിവരണം
PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.
ബാധകമായ പദ്ധതി
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും
OAuth "callback URL"
https://hub.paws.wmcloud.org/hub/oauth_callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
ഇല്ല
Applicable grants
  • ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുക
ഉയർന്ന അളവിലുള്ള തിരുത്തുകൾ
  • താളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
നിലവിലുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക; താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, തിരുത്തുക, മാറ്റുക; താളുകളിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ റോന്തുചുറ്റുക
  • മീഡിയയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക; പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, മാറ്റിച്ചേർക്കുക, മാറ്റുക
  • കാര്യനിർവ്വാഹക ജോലികൾ നടത്തുക
താളുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുക
  • ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പട്ടികയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക കാണുക
  • വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:OAuthListConsumers/view/8e005de6a129cf36d9a1392acf4d7c2d" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്