ഓഓത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പട്ടികയായി കാണിക്കുക

Browse OAuth applications
Application name
SWViewer
Consumer version
1.3
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
പ്രസാധകർ
Iluvatar
സ്ഥിതി
disabled
വിവരണം
App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer
ബാധകമായ പദ്ധതി
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും
OAuth "callback URL"
https://tools.wmflabs.org/swviewer/php/oauth.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
ഇല്ല
Applicable grants
  • ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുക
ഉയർന്ന അളവിലുള്ള തിരുത്തുകൾ
  • താളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
നിലവിലുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക; താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, തിരുത്തുക, മാറ്റുക
  • കാര്യനിർവ്വാഹക ജോലികൾ നടത്തുക
താളുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുക


"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:OAuthListConsumers/view/1455770574ffb31506f49fbfa8e5aa36" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്