"ഫലകം:COVID-19 pandemic data" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

151 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  2 മാസം മുമ്പ്
(ചെ.)
ജൂലൈ 2
(ചെ.) (ജൂലൈ 1)
(ചെ.) (ജൂലൈ 2)
!scope="row"|[[File:Flag of Brazil.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Brazil|Brazil]]
|18,557622,141304
|518520,066095
|16,858931,632272
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid.saude.gov.br/|title=Painel Coronavírus|publisher= Ministry of Health (Brazil) |language=pt |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite news|
|url=https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/06/30/brasil-registra-mais-de-2-mil-mortes-por-covid-em-24-horas-mas-ve-queda-simultanea-nas-medias-moveis-de-casos-e-obitos.ghtml|title=Brasil registra mais de 2 mil mortes por Covid em 24 horas, mas vê queda simultânea nas médias móveis de casos e óbitos|language=pt-br |date=30 June 2021 |work=G1 |access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
|Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).<ref name="gov-fr"/>
}}|name=|group=}}
|5,768777,443965
|110111,980140<!-- DO NOT update France data from JHU CSSE or Worldometer; DO NOT add deaths in EHPAD, they are already included -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="gov-fr">{{#invoke:cite web||title=info coronavirus covid-19|url=https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees|access-date=261 JuneJuly 2021|work=Gouvernement.fr|language=fr}}</ref><ref name="SPF">{{#invoke:cite web||url=https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde|title=COVID-19 : bilan et chiffres clés en France|work=www.santepubliquefrance.fr|language=fr |access-date=261 June 2021July}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Russia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| Including cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[COVID-19 pandemic in Crimea|Crimea]] and [[COVID-19 pandemic in Sevastopol|Sevastopol]].
| Excluding cases from the ''[[COVID-19 pandemic on Diamond Princess|Diamond Princess]]'' cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".}}}}
|5,538561,142360
|135136,886565
|5,017035,321518
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/|script-title=ru:Оперативные данные |trans-title=Operational data as of 0102 July 11:3045|website=Стопкоронавирус.рф|language=ru|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Turkey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Turkey|Turkey]]{{efn|'''Turkey'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|From 29 July to 24 November 2020, the Ministry of Health did not publish the total number of positive cases. Instead, symptomatic coronavirus cases were shown as "patients".<ref>{{#invoke:cite news| |url=https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-int-idUSKBN26L3HG |title=Turkey has only been publishing symptomatic coronavirus cases - minister |work=Reuters |date=30 September 2020 |access-date=7 October 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite news| |url=https://www.reuters.com/article/healthNews/idUSKBN2852W3 |title=Turkey announces asymptomatic coronavirus case numbers for first time since July |work=Reuters |date=25 November 2020 |access-date=26 November 2020}}</ref> The ministry began to report the daily numbers of previously unreported cases on 25 November, announced the total number of cases in the country on 10 December 2020, and started to include asymptomatic and mildly symptomatic cases (who are usually considered recovered after 10 days of isolation<ref>{{cite book |title=COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon |date=7 December 2020 |publisher=[[Ministry of Health (Turkey)|Turkish Ministry of Health]] |page=17 |url=https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39560/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf |language=tr}}</ref>) in the number of recoveries on 12 December 2020.}}}}
|5,425430,652940
|49,732774
|5,294300,285504
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.saglik.gov.tr|title=Turkiye COVID-19 Hasta Tablosu |website=covid19.saglik.gov.tr|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Kingdom.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|
}}}}
|4,800828,907463<!--ANCHOR: UK CASES. Please do not remove this comment--><!--Please do not copy the data from JHU, which includes the BOTs and CDs-->
|128,140162<!--ANCHOR: UK DEATHS. Please do not remove this comment-->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}<!-- Please don't fill this in unless the UK government announces an up-to-date figure. Please see the talk page discussion. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and may be referenced again in the future --> <ref>{{#invoke:cite web| |url= https://coronavirus.data.gov.uk/ |title= Coronavirus (COVID-19) in the UK |website=coronavirus.data.gov.uk |access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Argentina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Argentina|Argentina]]{{efn|'''Argentina'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding confirmed cases on the [[Falkland Islands sovereignty dispute|claimed territory]] of the [[COVID-19 pandemic in the Falkland Islands|Falkland Islands]]. Since 11 April 2020, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.<ref>{{#invoke:cite news||url=https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-casos-islas-malvinas-incluiran-total-nacional_0_D-jgS993g.html|first=Natasha|last=Niebieskikwiat | name-list-style = vanc |date=13 April 2020|title=Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional|language=es|work=Clarín}}</ref>}}}}
|4,447491,638488<!-- For editors who update this country, PLEASE subtract the cases from the Falkland Islands (see below their figures). Figures that Argentina provides daily includes always the Falkland cases as they claim the sovereignty of that territory (currently a British Overseas Territory) -->
|9394,668772
|4,062091,182990<!-- subtract recoveries from the Falkland Islands (see below their figures) -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion|title=Información epidemiológica|trans-title=Epidemiologic information|publisher=Ministerio de Salud|language=es|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref><!--For recoveries, please use the latest "Reporte Diario Matutino", at https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes/--><!--Alternative source for cases and deaths (Diario Vespertino):--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3-07-20-reporte-vespertino-covid-19.pdf|title=Reporte Diario Vespertino|publisher=Ministerio de Salud|language=es|access-date=3 July 2020}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Italy|Italy]]
|4,259,909
|127,566
|4,081,902
|<!--Note: this ArcGIS map has been provided to the public by the civil protection department of Italy, and is therefore a government source--><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 ITALIA|trans-title=COVID-19 ITALY|url=https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1|access-date=30 June 2021 |website=opendatadpc.maps.arcgis.com|publisher=Protezione Civile|language=it}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web| |title=Ministero della Salute – Nuovo coronavirus |url=http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus |website=www.salute.gov.it |access-date=30 June 2021|language=it}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Colombia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Colombia|Colombia]]
|4,240269,982297
|106107,544137
|3,936964,156074
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx|title=Coronavirus Colombia |website=Instituto Nacional De Salud|date=301 JuneJuly 2021|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Italy|Italy]]
|4,260,788
|127,587
|4,083,843
|<!--Note: this ArcGIS map has been provided to the public by the civil protection department of Italy, and is therefore a government source--><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 ITALIA|trans-title=COVID-19 ITALY|url=https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1|access-date=1 July 2021 |website=opendatadpc.maps.arcgis.com|publisher=Protezione Civile|language=it}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web| |title=Ministero della Salute – Nuovo coronavirus |url=http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus |website=www.salute.gov.it |access-date=1 July 2021|language=it}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Spain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|The figure for cases excludes serology–confirmed cases.
|As of 19 May 2020, the Spanish government does not publish the number of recoveries. The last update on 18 May reported 150,376 recovered patients.}}}}
|3,808821,960305
|80,875889
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--IMPORTANT: SOURCING INSTRUCTIONS! Keep the most up-to-date source uncommented and comment the others. All these three sources ("es-rtve", "es-elpais", "es-iscii") are reliable sources. --><ref name="es-rtve">{{#invoke:cite web||url=https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-graficos-mapas-datos-covid-19-espana-mundo/ |title=La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos |website=RTVE|language=es|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><!-- <ref name="es-elpais">{{#invoke:cite web||url=https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584379038_891570.html|title=Casos confirmados en España y en el mundo y claves para entender el |website=El País|language=es}}</ref> --><!-- <ref name="es-iscii">{{#invoke:cite web||url=https://cnecovid.isciii.es/covid19/|title=COVID-19|work=Instituto de Salud Carlos III|language=es}}</ref> -->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Germany.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Recoveries include estimations by the [[Robert Koch Institute]].<ref name="zeit"/><ref name="tagesspiegel"/>
}}}}
|3,746750,936064<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|91,303530<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|3,618625,092532<!-- Use Zeit Online; Tagesspiegel publishes an estimate of recoveries, not an actual count -->
|<!-- <ref>{{#invoke:cite web||url=https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/|title=Coronavirus-Monitor|website=Berliner Morgenpost|language=de|access-date=261 JuneJuly 2021}}</ref>--><ref name="tagesspiegel">{{#invoke:cite web||title=Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern|url=https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/|access-date=261 JuneJuly 2021 |website=Tagesspiegel|language=de}}</ref><ref name="zeit">{{#invoke:cite web||title=Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet|trans-title=How the coronavirus affects your region|url=https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-ausbreitung|access-date=261 JuneJuly 2021|publisher=Zeit Online|language=de}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Iran.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Iran|Iran]]
|3,192232,809696
|84,127516
|2,862902,261140
|<ref>{{cite news |title=COVID-19 kills 142127 more Iranians over past 24 hours |url=https://en.irna.ir/news/8438758984390472/COVID-19-kills-142127-more-Iranians-over-past-24-hours |access-date=292 JuneJuly 2021 |agency=IRNA|date=292 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Poland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Poland|Poland]]
|2,880,010107
|75,044065
|2,651652,906004
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/MZ_GOV_PL |title=Ministerstwo Zdrowia |publisher=Ministry of Health (Poland) |date=12 July 2021 |access-date=12 July 2021 |via=Twitter |language=pl}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Mexico|Mexico]]
|2,519525,569350
|233,047248
|2,000003,530477
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Mexico|url=https://coronavirus.gob.mx/datos/|language=es |publisher=Instituciones del Gobierno de México |access-date=12 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127|title=Datos Abiertos – Dirección General de Epidemiología|publisher=Secretaría de Salud, Gobierno de México|language=es}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ukraine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[COVID-19 pandemic in Crimea|Crimea]] and [[COVID-19 pandemic in Sevastopol|Sevastopol]]. Cases in these territories are included in the Russian total.
|Excluding cases from the disputed territories of the [[COVID-19 pandemic in the Donetsk People's Republic|Donetsk]] and [[COVID-19 pandemic in the Luhansk People's Republic|Luhansk]] People's Republics.}}</ref>
|2,235236,096497
|52,340391
|2,166169,668584
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus epidemic monitoring system|url=https://covid19.rnbo.gov.ua/|access-date=12 July 2021|publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Indonesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Peru|Peru]]
|2,049057,567554
|192,163687
|2,009017,365664
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=281 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=292 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in South Africa|South Africa]]
|1,973995,972556
|6061,647029
|1,748754,042793
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://sacoronavirus.co.za/ |title=COVID-19 Statistics in South Africa |website=sacoronavirus.co.za |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/HealthZA|title=Department of Health|publisher=Department of Health (South Africa)|via=Twitter|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of the Czech Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in the Czech Republic|Czech Republic]]
|1,667,435608
|30,304308
|1,635,643736
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Aktuálně o koronaviru|url=https://koronavirus.mzcr.cz/|access-date=12 July 2021|publisher=Ministry of Health of the Czech Republic|language=cs}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Chile.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| The Chilean Ministry of Health considered all cases as "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, regardless of the health situation of the infected or if succeeding tests indicate the continuing presence of the virus. The only exceptions are casualties, which are not included as recovered.<ref>{{#invoke:cite news| |last1=Vega |first1=Matías |title="Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar |url=https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/05/25/los-recuperados-podrian-estar-la-uci-manalich-aclara-cuentan-quienes-dejan-contagiar.shtml |access-date=26 May 2020 |work=BioBioChile |date=25 May 2020|language=es-CL}}</ref>
| Deaths include only cases with positive [[Polymerase chain reaction|PCR tests]] and catalogued as a "COVID-19 related death" by the [[Civil Registry and Identification Service of Chile|Civil Registry and Identification Service]]. This number is indicated in the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released at least weekly since 20 June 2020.<ref>{{#invoke:cite news||title=Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19|url=https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/gobierno-informa-3-069-fallecidos-sospechosos-de-covid-19/2020-06-20/115702.html|access-date=21 June 2020|work=Cooperativa.cl|language=es-CL|date=20 June 2020}}</ref> In the latest report (11 June 2021), the total number of deaths is 39,249.<ref name=epidem>{{#invoke:cite web||title= Informe Epidemiológico 128 – Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)|url=https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Epidemiolo%CC%81gico-128.pdf|work=Department of Statistics and Health Information – Ministry of Health of Chile|language=es-CL|date=11 June 2021|access-date=16 June 2021}}</ref>}}}}
|1,555558,902557
|32,545588
|1,498502,792411
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/|title=Casos confirmados COVID-19 |work=Gobierno de Chile|language=es|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Canada (Pantone).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Canada|Canada]]{{Efn|'''Canada''' {{olist|list_style_type=none|On 17 July 2020, [[COVID-19 pandemic in Quebec|Quebec]], Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."<ref>{{#invoke:cite web||first=Maryam |last=Shah|title=88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered|date=17 July 2020|url=https://globalnews.ca/news/7190163/canada-coronavirus-cases-july-17/|access-date=18 July 2020|website=Global News|archive-date=18 July 2020|archive-url=https://archive.is/bBR5U}}</ref> This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.<ref>{{#invoke:cite news||last1=Forani |first1=Jonathan |title=Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria |url=https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/active-coronavirus-cases-in-canada-plummet-as-quebec-changes-recovery-criteria-1.5028586 |access-date=18 July 2020 |work=CTV News |archive-url=https://archive.is/39YUf |archive-date=18 July 2020}}</ref>}}}}
|1,414,746
|26,273
|1,381,056
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite news||url=https://www.ctvnews.ca/mobile/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102|title=Tracking every case of COVID-19 in Canada|publisher=CTV News|date=29 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Philippines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Philippines|Philippines]]
|1,412424,559518
|24,662973
|1,339344,248063
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://doh.gov.ph/bulletin|title=COVID-19 Case Bulletin|publisher=Department of Health (Philippines)|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://ncovtracker.doh.gov.ph/|title=COVID-19 Tracker|publisher=Department of Health (Philippines)|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Canada (Pantone).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Canada|Canada]]{{Efn|'''Canada''' {{olist|list_style_type=none|On 17 July 2020, [[COVID-19 pandemic in Quebec|Quebec]], Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."<ref>{{#invoke:cite web||first=Maryam |last=Shah|title=88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered|date=17 July 2020|url=https://globalnews.ca/news/7190163/canada-coronavirus-cases-july-17/|access-date=18 July 2020|website=Global News|archive-date=18 July 2020|archive-url=https://archive.is/bBR5U}}</ref> This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.<ref>{{#invoke:cite news||last1=Forani |first1=Jonathan |title=Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria |url=https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/active-coronavirus-cases-in-canada-plummet-as-quebec-changes-recovery-criteria-1.5028586 |access-date=18 July 2020 |work=CTV News |archive-url=https://archive.is/39YUf |archive-date=18 July 2020}}</ref>}}}}
|1,415,303
|26,293
|1,381,921
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite news||url=https://www.ctvnews.ca/mobile/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102|title=Tracking every case of COVID-19 in Canada|publisher=CTV News|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Sweden|Sweden]]
|1,090,553880
|14,630631
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--Do not use recoveries from platz.se, as the given source explains, there is no comprehensive and reliable source for it.--><ref name="FHM_Official_stats">{{#invoke:cite web||url=https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa |title=Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00|website=[[Public Health Agency of Sweden]] – Official statistics at arcgis |lay-url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/|lay-source=Antal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19|language=sv|quote="Data updated daily at 11:30 [CEST]"|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belgium (civil).svg <!-- Not the official flag of Belgium, but see talk page for objections to using the state flag as the default. -->|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Belgium|Belgium]]{{efn|'''Belgium'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-coronadoden/10220849.html|title=Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden|date=20 April 2020|website=De Tijd}}</ref>}}}}
|1,085,131885
|25,173180
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |title=COVID-19 – Epidemiologische situatie |url=https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie |website=Sciensano|language=nl|access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus COVID-19|url=https://www.info-coronavirus.be/nl/news/|language=nl|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Romania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| On 16 March 2021, the Ministry of Internal Affairs did not report the number of recoveries because of "work on the data centralization platform". The number of recoveries is as of 15 March.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-16-martie-ora-13-00/ |title=Informare COVID-19, Grupul de Comunicare Strategică, 16 martie, ora 13.00|website=mai.gov.ro|language=ro|date=16 March 2021|access-date=17 March 2021}}</ref>
}}}}-->
|1,080,823860
|33,861898
|1,045,351
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/|title=Comunicate de presă|trans-title=Press release|publisher=Ministry of Internal Affairs (Romania)|language=ro-RO|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Pakistan|Pakistan]]
|958959,408685
|22,321345
|904905,320430
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bangladesh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bangladesh|Bangladesh]]
|913930,258042
|14,503778
|816825,250422
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web| |script-title=bn:করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯ |trans-title=COVID-19 info |url=https://www.corona.gov.bd/|access-date=302 JuneJuly 2021|website=corona.gov.bd |language=bn}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |title=কোভিড-১৯ ট্র্যাকার|trans-title=COVID-19 Tracker|url=http://covid19tracker.gov.bd/|access-date=302 JuneJuly 2021|website=covid19tracker.gov.bd}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Portugal|Portugal]]
|879882,557006
|17,096101
|828830,990224
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/|title=Ponto de Situação Atual em Portugal|publisher=Direção-Geral da Saúde|language=pt|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Israel.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Hungary.svg{{#ifeq:|1940|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Hungary]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Hungary|Hungary]]
|807808,910197
|29,980992
|737739,233561
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||date=261 JuneJuly 2021|url=https://koronavirus.gov.hu/#/|access-date=261 JuneJuly 2021|work=koronavirus.gov.hu|title=Tájékoztató oldal a koronavírusról}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Japan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Japan|Japan]]{{efn|name="DiamondPrincess"}}
|799801,978721
|14,781802
|768770,328008
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19599newpage_19631.html |script-title=ja:新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について |language=ja |trans-title=About the current situation of new coronavirus infection and the response of the Ministry of Health, Labor and Welfare |date=12 July 2021 |access-date=12 July 2021 |publisher=Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Malaysia|Malaysia]]
|758765,967949
|5,254327
|688694,260538
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://covid-19.moh.gov.my/terkini|title=Terkini Harian|trans-title=Daily updates|publisher=[[Ministry of Health (Malaysia)]]|language=ms|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Jordan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Serbia|Serbia]]{{efn|'''Serbia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[political status of Kosovo|disputed]] territory of [[COVID-19 pandemic in Kosovo|Kosovo]].}}}}
|716,562643
|7,047
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.rs/homepage-english/|title=Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia |website=covid19.rs|publisher=Ministry of Health (Serbia)|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Switzerland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Austria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Austria|Austria]]
|650,474569
|10,706709
|637638,909032
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ots.at/pressemappe/54/bundesministerium-fuer-inneres |title=Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus|language=de|publisher=[[Federal Ministry of the Interior (Austria)|Innenministerium]]|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Nepal.svg|14px|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Nepal|Nepal]]
|638642,805053
|9,112179
|596603,132600
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.mohp.gov.np/ |title=COVID-19 Dashboard |publisher=[[Ministry of Health and Population (Nepal)]] |access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Arab Emirates.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the United Arab Emirates|United Arab Emirates]]
|634636,582245
|1,819825
|612614,998636
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ncema.gov.ae/en |title=UAE Coronavirus (COVID-19) Updates |publisher=National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (UAE) |date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lebanon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including cases in the [[Political status of Western Sahara|disputed]] [[COVID-19 pandemic in Western Sahara|Western Sahara]] territory controlled by Morocco.
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of the [[COVID-19 pandemic in the Sahrawi Arab Democratic Republic|Sahrawi Arab Democratic Republic]].}}</ref>
|530532,585150
|9,292298
|517518,059101
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx|title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Marocco|language=fr|work=Ministère de la santé|access-date=291 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Saudi Arabia|Saudi Arabia]]
|487489,592162
|7,819832
|467469,633120
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.moh.gov.sa/|title=COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia|language=ar|publisher=Ministry of Health (Saudi Arabia)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Ecuador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Ecuador|Ecuador]]
|458459,504538
|21,560605
|423,688
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.coronavirusecuador.com/estadisticas-covid-19/ |title=Las cifras del COVID-19 en Ecuador|language=es|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/Salud_Ec|title=Salud_Ec |publisher=Ministerio de Salud Pública |date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021|via=Twitter|language=es}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bolivia|Bolivia]]
|439441,624286
|16,767822
|360363,926431
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.boliviasegura.gob.bo/|title=Datos Oficiales|website=Bolivia Segura |language=es|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Tunisia|Tunisia]]
|426,879
|15,065
|356,321
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4272324436139961/|title=The main figures|lang=ar|via=Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Paraguay|Paraguay]]
|423424,282998
|1213,895017
|370373,655253
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php|title=COVID-19|language=es|publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bulgaria|Bulgaria]]
|421,829902
|18,061067
|394,657930
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/1-352-sa-novodiagnosticiranite-s-covid-19-lica-u-n/|script-title=bg:1 352 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото днонощие|lang=bg |trans-title=1,352 people have been newly diagnosed with COVID-19 in Bulgaria in the past 24 hours |publisher=Ministry of Health (Bulgaria)|date=11 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.bg/|title=COVID-19 in Bulgaria|website=coronavirus.bg|date=12 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Tunisia|Tunisia]]
|420,103
|14,959
|354,441
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4269381056434299/|title=The main figures|lang=ar|via=Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belarus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Belarus|Belarus]]
|418419,212330
|3,153164
|410412,984128
|<ref name="belta_418212belta_419330">{{cite news |url=https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-10231118-patsientapatsientov-s-covid-19-vypisany-11871144-448531448745-2021/ |title=За сутки в Беларуси зарегистрированы 10231118 пациентапациентов с COVID-19, выписаны 11871144 |date=12 July 2021 |access-date=12 July 2021 |language=ru |website=[[Belarusian Telegraph Agency]] }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Panama|Panama]]
|403404,778983
|6,545552
|384385,703671
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/MINSAPma|title=Ministerio de Salud de Panamá|publisher=Ministry of Health (Panama)|via=Twitter|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19|title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá|work=Ministerio de Salud de la República de Panamá|language=es|access-date=12 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Slovakia|Slovakia]]
|391,659676
|12,511
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>
[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref>--><!--rtvs (Radio and Television of Slovakia) is a public broadcasting service owned by the Slovak government--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://korona.gov.sk/en/coronavirus-covid-19-in-the-slovak-republic-in-numbers/|title=Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers|website=korona.gov.sk|publisher=National Health Information Center|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Uruguay|Uruguay]]
|369370,350600
|5,593619
|348350,489291
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Costa Rica|Costa Rica]]
|367369,938540
|4,667674
|293294,532872
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web| |url=http://geovision.uned.ac.cr/oges/ |title=Situacion Nacional Covid-19|website=geovision.uned.ac.cr|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|language=es|access-date=12 July 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web| | url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Georgia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Georgia (country)|Georgia]]{{efn|'''Georgia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto states'']] of [[COVID-19 pandemic in Abkhazia|Abkhazia]] and [[COVID-19 pandemic in South Ossetia|South Ossetia]].}}}}
|367368,058022
|5,327335
|352353,624231
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://stopcov.ge/en|title=StopCOV.ge|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Croatia|Croatia]]
|359360,975067
|8,209212
|351,241311
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.koronavirus.hr/en|title=Službena stranica Vlade|publisher=Croatian Institute of Public Health|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Kuwait|Kuwait]]
|356358,687511
|1,969979
|336337,122829
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.e.gov.kw/En/|title=COVID 19 Updates|publisher=Ministry of Health (Kuwait)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Azerbaijan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Azerbaijan|Azerbaijan]]{{efn|'''Azerbaijan'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|self-declared state]] of [[COVID-19 pandemic in the Republic of Artsakh|Artsakh]].}}}}
|336,047122
|4,974975
|330,219275
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet|title=Azərbaycanda cari vəziyyət|trans-title=Current situation in Azerbaijan|language=az-AZ|website=koronavirusinfo.az|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Dominican Republic|Dominican Republic]]
|325326,221193
|3,822840
|266267,079393
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://dominicantoday.com/|title=Homepage|work=Dominican Today|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Palestine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the State of Palestine|Palestine]]
|314,167288<!--Only include figure shown under ministry of health-->
|3,563565<!--Only include figure shown under ministry of health-->
|308,186303<!--Only include figure shown under ministry of health-->
|<!--Do not delete as it is a government source. Updated daily--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.ps/|script-title=ar:فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين|trans-title=Corona Virus (COVID-19) in Palestine|language=ar|website=corona.ps|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guatemala.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Guatemala|Guatemala]]
|296,438
|9,282
|265,352
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/ |title=Coronavirus |language=es |publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala) |date=30 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Denmark|Denmark]]{{efn|'''Denmark'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The autonomous territories of the [[COVID-19 pandemic in the Faroe Islands|Faroe Islands]] and [[COVID-19 pandemic in Greenland|Greenland]] are listed separately.}}}}
|294,152478<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|2,535536<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|288,476691<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="gov-dk">{{#invoke:cite web||url=https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning|title=Tal og overvågning af COVID-19|date=12 July 2021|publisher=[[Sundhedsstyrelsen]] (Danish Health Authority)|language=da|access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d|title=Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|language=da|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guatemala.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Guatemala|Guatemala]]
|293,583
|9,215
|264,169
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/ |title=Coronavirus |language=es |publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala) |date=29 June 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Egypt|Egypt]]<ref group="lower-alpha">'''Egypt'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|281,282524
|16,169194
|211212,384059
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/120763113549431121029953522747|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان|trans-title=The Ministry of Health and Population announced|publisher=Egyptian Ministry of Health and Population|via=Facebook|language=ar|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Lithuania|Lithuania]]
|278,809826
|4,384387
|267,725827
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://koronastop.lrv.lt/en/|title=Relevant information about Coronavirus (COVID-19) |publisher=Government of the Republic of Lithuania|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa|title=COVID-19 ligos apžvalga Lietuvoje|trans-title=COVID-19 disease review in Lithuania|website=gislithuania.maps.arcgis.com|language=lt|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ethiopia|Ethiopia]]
|276,174250
|4,320325
|260,372737
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.covid19.et/covid-19/|title=Covid-19|language=am|website=covid19.et|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Venezuela.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Venezuela|Venezuela]]
|271274,679024
|3,101136
|252255,784256
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/|title=Estadísticas Venezuela|language=es|work=MPPS COVID Patria|date=301 JuneJuly 2021|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ireland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Republic of Ireland|Ireland]]
|267272,949784
|45,979000
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.ie/en/news/7e0924-latest-updates-on-covid-19-coronavirus/|title=Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)|publisher=[[Department of Health (Ireland)]]|date=171 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Thailand|Thailand]]
|270,921
|2,141
|214,340
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/|title=COVID-19 Outbreak|publisher=Bangkok Post |date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/thaimoph|script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand)|via=Twitter|language=th|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Oman|Oman]]
|268270,545504
|3,100140
|234236,861988
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.moh.gov.om/#/home|title=Covid-19 cases in Oman|publisher=Ministry of Health (Oman)|date=25 June 2021|access-date=25 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14101611806190346271410524350038544385|title=Statement No. 383384 JuneJuly 301, 2021|user=OmaniMOH|language=ar|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|261,287
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://healthalert.gov.bh/en/category/daily-covid-19-report|title=Daily COVID-19 Report|publisher=Ministry of Health (Bahrain) |date=1 July 2021 |access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Thailand|Thailand]]
|264,834
|2,080
|210,702
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/|title=COVID-19 Outbreak|publisher=Bangkok Post |date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/thaimoph|script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand)|via=Twitter|language=th|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Honduras|Honduras]]
|262263,760376
|7,005030
|92,454472
|<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter|language=es |date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Sri Lanka|Sri Lanka]]
|259260,089972
|3,077120
|225227,952840
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/|title=COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka|publisher=Health Promotion Bureau (Sri Lanka)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en|title=Epidemiology Unit|publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Slovenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Slovenia|Slovenia]]
|257,331358
|4,419
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji |trans-title=Statistical review of coronavirus in Slovenia |lang=sl |website=www.rtvslo.si |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |publisher=Ministry of Health (Slovenia) |date=21 May 2021 |access-date=21 May 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Moldova.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Moldova|Moldova]]{{efn|'''Moldova'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|For the [[Transnistria autonomous territorial unit|disputed]] territory of [[COVID-19 pandemic in Transnistria|Transnistria]], cases reported by the Republic of Moldova as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]] are included, while cases reported by the [[Pridnestrovian Moldavian Republic]] are not included.}}}}
|256,734816
|6,194
|249,706774
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |title=COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi |url=http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b|trans-title=COVID-19 in the Republic of Moldova: current situation|access-date=301 JuneJuly 2021|website=gismoldova.maps.arcgis.com|language=ro-MD}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Armenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Armenia|Armenia]]
|225,221339
|4,517518
|216,882997
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncdc.am/coronavirus/confirmed-cases-by-days/|script-title=hy:Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի|trans-title=Confirmed cases by days|language=hy-AM|publisher=NCDC Armenia|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Qatar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Qatar|Qatar]]
|222,071217
|590591
|219,799985
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|publisher=Ministry of Public Health (Qatar)|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Libya|Libya]]
|193,434905
|3,193198
|178,387621
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/|script-title=ar:البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا|trans-title=The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya|language=ar|publisher=National Centre of Disease Control (Libya)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Kenya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Kenya|Kenya]]
|184,161537
|3,634640
|125126,684594
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MOH_Kenya|title=Ministry of Health|publisher=Ministry of Health (Kenya)|via=Twitter|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Nigeria|Nigeria]]
|167,618692
|2,120121
|164,244273
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ncdc.gov.ng/|title=NCDC Covid-19 Page|work=Nigeria Centre for Disease Control|date=1 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Myanmar|Myanmar]]
|159,347
|3,347
|136,992
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021|publisher=[[Ministry of Health and Sports (Myanmar)]]}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in South Korea|South Korea]]
|158,549
|2,024
|148,319
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea|website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea)|access-date=2 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web|| url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr|publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency|access-date=2 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|134,419
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet | |number=1410566125646135297|date=1 July 2021|user=ZMPublicHealth|title=Daily Status Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in South Korea|South Korea]]
|157,723
|2,021
|148,024
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea|website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea)|access-date=1 July 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web|| url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr|publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency|access-date=1 July 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Myanmar|Myanmar]]
|157,277
|3,334
|136,443
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021|publisher=[[Ministry of Health and Sports (Myanmar)]]}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in North Macedonia|North Macedonia]]<!-- Please do not rename! -->
|155,676689
|5,484485
|149150,967063
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://koronavirus.gov.mk/stat|title=Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government|publisher=Ministry of Health (North Macedonia)|access-date=29 November 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5|title=Real-time Coronavirus condition in North Macedonia|language=mk-MK|website=gdi.net|access-date=281 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Latvia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Latvia|Latvia]]
|137,500540
|2,520526
|134,062167
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-izplatiba-latvija |title=Covid-19 izplatība Latvijā |trans-title=Distribution of Covid-19 in Latvia |website=covid19.gov.lv |language=lv |date=12 July 2021 |access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika |title=Covid-19 Statistika |trans-title=Covid-19 Statistics |website=www.spkc.gov.lv |publisher=Slimību Profilakses un Kontroles Centrs (Centre for Disease Prevention and Control) |language=lv |date=12 July 2021 |access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Albania|Albania]]
|132,521523
|2,456
|130,009014
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://shendetesia.gov.al/category/lajme/|title=Lajme Archives|publisher=Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale|language=sq|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Norway.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
<li>As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between '''7,120''' and '''23,140''' Norwegians are infected with the coronavirus.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.nrk.no/norge/folkehelseinstituttet-mener-23.000-kan-vaere-smittet-1.14958149|title=FHI: 23.000 kan være koronasmittet|first=Mette|last=Kristensen|name-list-style=vanc |date=24 March 2020|publisher=NRK}}</ref></li>
</ul></div>}}}}
|131,316509
|794
|88,952
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- <ref>[https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ FHI: Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)] ''www.fhi.no''</ref> --><ref name="VG">{{#invoke:cite web| |url=https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ |title=Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden |first1=Av Sondre |last1=Nilsen |first2=Oda Leraan |last2=Skjetne |first3=Yasmin |last3=Sfrintzeris |first4=Hanna Haug |last4=Røset |first5=Carina |last5=Hunshamar |first6=Sofie |last6=Fraser |first7=Ole |last7=Løkkevik |name-list-style=vanc |website=VG Nett |access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Estonia|Estonia]]
|131,085123
|1,269
|127,416485
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://koroonakaart.ee/en|title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=12 July 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik|title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Kyrgyzstan|Kyrgyzstan]]
|126127,395880
|2,009019
|110111,698269
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации |language=ru |publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Puerto Rico|Puerto Rico]]
|122123,988013<!--Use confirmed cases only, not probable cases.-->
|2,549550
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- <ref>{{#invoke:cite web||title=Salud reporta 96 casos adicionales de coronavirus en Puerto Rico|url=https://nelpr.com/2020/07/05/salud-reporta-96-casos-adicionales-de-coronavirus/|date=5 July 2020|website=Noticias en Línea PR|access-date=5 July 2020}}</ref> --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19datos.salud.gov.pr/|title=Covid-19 en Cifras en Puerto Rico [Estadísticas]|trans-title=Covid-19 in Figures in Puerto Rico [Statistics]|language=es|publisher=Departamento de Salud de Puerto Rico|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref><!--Note: 1point3acres includes probable cases in their Puerto Rico count <ref name=":1p3a"/>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3bfb64c9a91944bc8c41edd8ff27e6df|title=Puerto Rico COVID-19|language=es|website=bioseguridad.maps.arcgis.com|date=12 April 2021|access-date=12 April 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Afghanistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Afghanistan|Afghanistan]]
|118,659
|4,871
|70,016
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.moph-dw.org/#/|title=Afghanistan Covid-19 Cases|publisher=Ministry of Public Health (Afghanistan)|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mongolia.svg{{#ifeq:|1949|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Mongolia]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Mongolia|Mongolia]]
|117120,963339
|578592
|7981,256426
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19mongolia.mn/en/|title=Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker|website=covid19mongolia.mn|publisher=Ministry of Health (Mongolia)|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Afghanistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Afghanistan|Afghanistan]]
|120,216
|4,962
|71,924
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.moph-dw.org/#/|title=Afghanistan Covid-19 Cases|publisher=Ministry of Public Health (Afghanistan)|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Uzbekistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Uzbekistan|Uzbekistan]]
|110111,190648
|733742
|106108,416009
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.uz/ru|script-title=ru:Коронавирусная инфекция (COVID-19)|trans-title=Coronavirus infection (COVID-19)|date=292 JuneJuly 2021|access-date=292 JuneJuly 2021|language=ru|website=coronavirus.uz}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Montenegro.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Montenegro|Montenegro]]
|100,252272
|1,613
|98,352371
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covidodgovor.me/me/statistika|title=Statistički podaci o COVID/19|trans-title=Statistical data of COVID-19|language=cnr|website=covidodgovor.me|publisher=Government of Montenegro|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ghana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ghana|Ghana]]
|95,914
|796
|93,444
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ghanahealthservice.org/covid19/|title=COVID-19 Updates|publisher=Ghana Health Service |date=26 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Finland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the autonomous region of the [[COVID-19 pandemic in the Åland Islands|Åland Islands]].
|The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta|title=Tilannekatsaus koronaviruksesta|trans-title=Situation report on the coronavirus|publisher=Finnish Institute for Health and Welfare|access-date=12 September 2020}}</ref> The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalised.<ref>{{#invoke:cite web| |last1=Särkkä |first1=Heini |name-list-style=vanc |title=HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita |url=https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006459700.html |website=Ilta-Sanomat |access-date=17 April 2020 |language=fi |date=1 April 2020}}</ref>}}}}
|9596,964180
|973
|31,000<!--Please don't change this unless there is an official up-to-date figure supported by cited sources.-->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus|title=Situation update on coronavirus [Finland's situation in brief]|publisher=Finnish Institute for Health and Welfare|date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://experience.arcgis.com/experience/92e9bb33fac744c9a084381fc35aa3c7|title=Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)|website=experience.arcgis.com|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ghana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ghana|Ghana]]
|95,914
|796
|93,444
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ghanahealthservice.org/covid19/|title=COVID-19 Updates|publisher=Ghana Health Service |date=26 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Does not include [[COVID-19 pandemic in Taiwan|Taiwan]].
}}}}
|91,792810
|4,636
|86,718738
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202107/b286ca91ca9f47f8a09c381c1d1e0e49deef59c847064d6dbfb4fff6bf657258.shtml|script-title=zh:截至67301日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况|trans-title=The latest situation of the novel coronavirus pneumonia epidemic as of 24:00 on JuneJuly 301 |publisher=National Health Commission|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021|language=zh-cn}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Namibia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Namibia|Namibia]]
|8991,917208
|1,521556
|67,330780
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MoHSSNamibia/posts/771610836845255772058253467180|title=Summary of the national update|publisher=Ministry of Health and Social Services (Namibia)|via=Facebook|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Uganda|Uganda]]
|81,034
|1,061
|53,551
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gou.go.ug/|title=MoH Uganda: COVID-19 Information Portal|website=covid19.gou.go.ug|publisher=Ministry of Health (Uganda)|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref><ref>{{cite tweet|author=Ministry of Health- Uganda|user=MinofHealthUG|number= 1410541337263411200 |date=1 July 2021|title=Covid-19 Daily Updates|publisher=Ministry of Health (Uganda)|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cameroon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|57,008
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.journalducameroun.com/tag/coronavirus/|title=Point Statistiques Covid-19|trans-title=Covid-19 Statistics Point|language=fr|website=Journal du Cameroun|date=27 May 2021|access-date=27 May 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsante.cm/|title=STATISTIQUES COVID-19|language=fr|website=covid19.minsante.cm|date=8 April 2021|access-date=28 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.who.int/region/afro/country/cm|title=Covid-19 dashboard|publisher=WHO|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Uganda|Uganda]]
|79,977
|1,023
|52,961
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gou.go.ug/|title=MoH Uganda: COVID-19 Information Portal|website=covid19.gou.go.ug|publisher=Ministry of Health (Uganda)|date=19 June 2021|access-date=19 June 2021}}</ref><ref>{{cite tweet|author=Ministry of Health- Uganda|user=MinofHealthUG|number= 1410184071150510081 |date=30 June 2021|title=Covid-19 Daily Updates|publisher=Ministry of Health (Uganda)|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Mozambique|Mozambique]]
|7677,404205
|878884
|71,205491
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.ins.gov.mz/ |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021 |title=Início |language=pt |website=covid19.ins.gov.mz}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||title=Situação Epidemiológica COVID-19 República de Moçambique |url=https://coesaude.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8a0407dcf9374ae5a7b592e770c6d84f |date=301 JuneJuly 2021 |access-date=301 JuneJuly 2021 |publisher=Ministério da Saúde |language=pt }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the [[British Overseas Territories|British Overseas Territory]] of [[COVID-19 pandemic in Akrotiri and Dhekelia|Akrotiri and Dhekelia]].
|Excluding [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of [[COVID-19 pandemic in Northern Cyprus|Northern Cyprus]].}}}}
|7576,431333
|374
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ucy.ac.cy/|title=COVID-19 Spread in Cyprus|website=covid19.ucy.ac.cy|date=291 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Maldives|Maldives]]
|73,798931
|210213
|6970,674325
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=6 June 2021|access-date=6 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14102820470258114591410644237222252545|title=Coronavirus in Maldives|user=HPA_MV|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Luxembourg|Luxembourg]]
|70,787895
|818
|69,706726
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://data.public.lu/fr/datasets/covid-19-rapports-journaliers/|title=Coronavirus: COVID-19|publisher=Government of Luxembourg|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Botswana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Singapore.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Singapore|Singapore]]
|62,530589
|36
|62,181234 <!-- Recovery values are from "Discharged" in the MOH website -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covidsitrep.moh.gov.sg/|title=COVID-19 Situation Report [Current Situation]|publisher=[[Ministry of Health (Singapore)]]|date=261 JuneJuly 2021|access-date=262 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Cambodia|Cambodia]]
|5152,384350
|628660
|4445,858508
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/|script-title=km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប|trans-title=Total number of coronavirus infections|language=km|publisher=Ministry of Health (Cambodia)|date=10 May 2021|access-date=11 May 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/41660246167699464168789179826823/|script-title=km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា|trans-title=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|language=km|publisher=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|via=Facebook|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Zimbabwe|Zimbabwe]]
|51,221
|1,808
|39,411
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid19zw.com/ |title=Zimbabwe COVID-19 Cases |website=covid19zw.com |access-date=1 February 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=MoHCCZim|number= 1410701225390116868 |title=COVID-19 update:01 June 2021 |date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Jamaica|Jamaica]]
|50,124166
|1,075080
|30,074192
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://jamcovid19.moh.gov.jm/|title=COVID-19|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=14 June 2021|access-date=14 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/|title=COVID-19 Clinical Management Summary|publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)|date=2930 June 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Transnistria_(state).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Transnistria|Transnistria]]{{efn|'''Transnistria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases reported by the [[Republic of Moldova]] as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]].}}}}
|49,887903
|1,219222
|48,434460
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minzdrav.gospmr.org/covid-19 |script-title=ru:Коронавирус: официальная информация по Приднестровью |trans-title=Coronavirus: official information on Transnistria|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Zimbabwe|Zimbabwe]]
|49,864
|1,789
|39,121
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid19zw.com/ |title=Zimbabwe COVID-19 Cases |website=covid19zw.com |access-date=1 February 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=MoHCCZim|number= 1410331440609431556 |title=COVID-19 update:30 June 2021 |date=30 June 2021|access-date=30 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ivory Coast|Cote d'Ivoire]]
|48,192378
|312315
|47,773862
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/1072|title=COVID -19: point de la situation de la maladie à coronavirus du 30 avril 2021|work=sante.gouv.ci|date=30 April 2020|access-date=1 May 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/mshpcmu|title=Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique|via=Facebook|date=271 JuneJuly 2021|access-date=272 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Donetsk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the [[Donetsk Oblast|Donetsk]] and [[Luhansk Oblast|Luhansk]] Oblasts.
}}}}
|43,023385
|3,251275
|3536,937090
|<!-- Keep for reference: --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-302-iyunyaiyulya-vsego-43-023385-zabolevshih-infekciey-covid-19-na-territorii|script-title=ru:По состоянию на 10:00 302 июняиюля всего 43 023385 заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики|website=mzdnr.ru|language=ru|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Senegal|Senegal]]
|4243,929263
|1,164168
|41,290487
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.sn/Pr%C3%A9sentation/coronavirus-riposte-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie-tableau-r%C3%A9capitulatif-des-dons-en-esp%C3%A8ces|title=Coronavirus : Riposte à l&#039;épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"|language=fr|publisher=Ministry of Health and Social Action (Senegal)|date=291 JuneJuly 2021|access-date=292 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" data-sort-value="Democratic Republic of the Congo" |[[COVID-19 pandemic in the Democratic Republic of the Congo|DR Congo]]{{efn|'''DR Congo'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The [[Democratic Republic of the Congo]].}}}}
|4041,835770
|924937
|28,268431
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.stopcoronavirusrdc.info/|title=Situation Épidémiologique en RDC|trans-title=Epidemiological Situation in the DRC|language=fr|website=stopcoronavirusrdc.info|date=25 April 2021|access-date=30 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://us3.campaign-archive.com/?u=b34a30571d429859fb249533d&id=e56585b81301e443957a|title=Situation Épidémiologique Covid-19 En Republique Democratique du Congo au 281 JuinJuillet 2021|date=2021-0607-2801|access-date=2021-0607-2902|publisher=CMR COVID-19}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Rwanda|Rwanda]]
|39,047914
|438448
|27,272
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=29 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health |user=RwandaHealth |number= 14103478475900313651410703317836107779 |date=301 JuneJuly 2021 |title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Angola|Angola]]
|38,849965
|900903
|33,242271
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cisp.gov.ao:10443|title=Últimos dados sobre o COVID-19|language=pt|publisher=COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ANGOLA - CISP|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Sudan|Sudan]]
|36,620709
|2,754760
|30,487543
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/postsphotos/2927356664203959pcb.2930049443934681/2930049397268019|script-title=ar:التقرير الوبائي لكوفيد_19، ليوم الإثنين الموافق التقارير الوبائية لكوفيد_19، ليوم الخميس والجمعة والسبت ٥ يونيو. |language=ar |via=Facebook |date=2730 June 2021|access-date=272 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Trinidad and Tobago|Trinidad and Tobago]]
|3233,528029
|833857
|2425,518229
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://health.gov.tt/covid-19-update-sunday-30th-may-2021|title=Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#740 |access-date=30 May 2021|website=health.gov.tt}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|access-date=302 JuneJuly 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Cape Verde|Cape Verde]]
|32,457594
|286287
|31,565692
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt |website=covid19.cv|date=291 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding the cases from ''[[COVID-19 pandemic on Diamond Princess|Diamond Princess]]'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|30,643685
|910
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers|url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers|publisher=Australian Government Department of Health|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Malta|Malta]]
|30,627633
|420
|30,161
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/posts/369701994748350370342211350995|title=Official COVID-19 figures|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Syria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Syria|Syria]]{{efn|'''Syria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[Status of the Golan Heights|disputed]] [[Golan Heights]].}}}}
|25,442515
|1,870876
|21,808825
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite news||url=https://sana.sy/en/?p=239695|title=Health Ministry: 38 new coronavirus cases recorded, 9 patients recover, 3 pass away |agency=Syrian Arab News Agency|date=29 June 2021|access-date=29 June 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=56&language=ar-YE|title=Syrian Arab Republic|publisher=Syrian Ministry of Health|date=2930 June 2021|access-date=292 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Guinea|Guinea]]
|23,770787
|171172
|22,456477
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://anss-guinee.org/|title=Situation du coronavirus en Guinée|trans-title=Coronavirus situation in Guinea|language=fr|publisher=Agence Nationale de Sécurité Sanitaire|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Suriname|Suriname]]
|21,732936
|522531
|17,657832
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid-19.sr/|title=COVID-19|website=COVID SURINAME|access-date=12 July 2021|language=nl}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Mauritania|Mauritania]]
|20,747894
|487489
|19,756816
|<ref>{{#invoke:cite web||date=18 April 2021|title=Mauritania COVID-19 Situation Report 2021-04-18AR|url=https://www.sante.gov.mr/?fbclid=IwAR1d-wLzt_3TRTjrMf2iDfcGMz8Zb7aQELyiOaCjqU8_j0AomKXefW3emig|publisher=Ministère de la Santé Mauritania}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||date=291 JuneJuly 2021|script-title=ar:حالة اليوم|language=ar |trans-title=Today's Status |url=https://www.facebook.com/MSMauritanie/postsphotos/a.109982187291684/329492545340646/328263282130239|publisher=Ministère de la Santé du Mauritania |via=Facebook}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guyana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Vietnam|Vietnam]]
|17,312902
|81
|67,870247
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ncov.moh.gov.vn/|title=Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19|trans-title=Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page|language=vi|publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Papua New Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Taiwan|Taiwan]]{{efn|'''Taiwan'''{{olist|list_style_type=none<!-- list style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes) -->
| Including cases from the [[COVID-19 pandemic on naval ships#ROCS Pan Shi|ROCS ''Pan Shi'']].<!--The claim that Taiwan includes mainland China is not realistic. Do not add again.-->}}}}
|14,853911
|661676
|{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|title=COVID-19 全球即時疫情地圖|url=https://covid-19.nchc.org.tw/dt_005-covidTable_taiwan.php?downloadall=yes&language=en|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{cite web |title=新增5058例COVID-19確定病例,分別為4757例本土及31例境外移入|url=https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/4V7Iv__GIhGG03D1ghBXOQQdvjM3jxQOYglY2Gp2NgIQ?typeid=9|publisher=衛生福利部疾病管制署 |access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somalia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Mali.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Mali|Mali]]
|14,422428
|525
|10,059062
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=http://www.sante.gov.ml/index.php/actualites/communiques |title=Du Ministere de la sante et du développement social sur le suivi des actions de prevention et de riposte face a la maladie a coronavirus |trans-title=From the Ministry of Health and Social Development On Monitoring Prevention and Response Actions Facing Coronavirus Disease |website=sante.gov.ml |language=fr-fr |date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Togo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Togo|Togo]]
|13,917962
|129130
|13,513517
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gouv.tg/|title=Situation au Togo|trans-title=Situation in Togo|language=fr|website=covid19.gouv.tg|publisher=Government of Togo|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Andorra.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Andorra|Andorra]]
|13,911918
|127
|13,720721
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.govern.ad/coronavirus|title=Coronavirus updates|language=ca|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021 |website=www.govern.ad|publisher=Govern d'Andorra}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Tajikistan|Tajikistan]]
|13,499523
|90
|13,302318
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19: Шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашуд|url=https://khovar.tj/2021/03/shabonar-zi-ohir-dar-a-on-ziyoda-az-507-azor-olati-siroyati-koronavirus-oshkor-gar1did/|access-date=2021-03-18|language=ru-RU}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Tajikistan: КОРОНАВИРУС (COVID-19) Dashboard|url=https://covid.tj|access-date=301 JuneJuly 2021|website=covid.tj}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Burkina Faso.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Burkina Faso|Burkina Faso]]
|13,479485
|168
|13,306308
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/sigbf226/|title=Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso |via=Facebook |language=fr |date=291 JuneJuly 2021 |access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1162&cHash=59f18f0279bed4d4ecda28a619751bb0|title=Maladie à coronavirus : 00 nouveaux cas confirmés, 08 guérisons et 00 décès à la date du 02 mai 2021|publisher=Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso|access-date=5 May 2021 |language=fr}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Belize|Belize]]
|13,251300
|329
|12,654665
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/Belizehealth/photos/pcb.27167120786271902717394445225620/2717393071892424/2716711628627235|title=Belize COVID-19 Cumulative Report SARSCoV2 Lab Screenings|via=Ministry of Health and Wellness (Belize) on Facebook|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Bahamas.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in the Bahamas|Bahamas]]{{Efn|'''Bahamas'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Some of these deaths may still be under investigation as stated in the Ministry's press release.}}}}
|12,586735
|246
|11,544603
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/News%20and%20Press%20Release/!ut/p/b1/vZLZkppAFIafxQdwaBZZLptNmh1ZBG4oEEFAQNGI8PRxKpOkJlXj5CKZ7quu-v7--pzTWIyFWNylt6pMr1XfpcfXc0wn5NoyHIFiDZamOIBwz0SiZJNrEn8A0QMAHywIfuTB2oDwkV-vAA2Qb-vQZhTC0ghsi4VKNOtij0ZJCpKDT4SzPwHn2KQSGdZouSojKiZg7U-SOfQMfo27-D434-V6lRi3g3Evy6tv92V-aC6uK6PM2Hg1x-LdIS1OjZIXp-nKRY1dV7dOMO6RXXiqFDgdnZ23hW0U7tSWl317BvOxjvs8AkG6tVFqnYxzRipt1yly7Oe1neLJKIu8EjZvNT8p6n3PbCi99swyHVzHLZX5mf8Y-Kue__JbhPcKCDit-SvAitRn-S0WPx0LBd6AZ2N9f8Ofb6A_AyjMVPp2j0UPjPkQ4wHmYSGgEreeTmhu5k09byxzkJEpaiPQfWBIiW96smqasumJ6A4ArhoZb3heYJo-C1xOt_Ng4_OQtwSWp58LXZ3-WiHL418tZP67UCPIh1AndZMVcHdNfrGQ_fefRsXiKmtfxl37Al5YjiS4FQNYisVXOMCxoI4oRmTRKCIvcQ97G1eZWOLRyPKqR0e6i5-rDXtUq_am34QMToZCEtv9jslsSFe9c5Rk0fqWp_kQXm_lNh5CiDTgcLC8o-PM8vAWFoI3iJyomyUkHSrbMsMw0o1Am_V-d2F6jSimtk9Ok90FQkMGVoG0wA_N891dRl1y3NW7k8dPOmLKfjp4S6symN7Spiq-lCv13udkHiUGI1wIEDIAwtmvBmexwE6tf9M0nd5IhRjOvzeEi8V3Hcd9hg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title=COVID-19 Report Update #458461|publisher=Ministry of Health (Bahamas)|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Republic of the Congo|Congo]]{{efn|'''Congo'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Also known as the [[Republic of the Congo]] and not to be confused with the [[Democratic Republic of the Congo|DR Congo]].}}}}
|12,496695
|165166
|8,208
|<ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/cg |title=WHO daily Report |website=www.who.int |language=en |access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://www.sante.gouv.cg/ |title=Ministere de la Sante, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'integration de la Femme au Developpement |website=www.sante.gouv.cg |access-date=31 October 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Curaçao.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Curaçao|Curaçao]]
|12,342343
|126
|12,189197
|<ref>{{cite news|url=https://www.curacaochronicle.com/post/local/31-new-covid-19-casescase-all1460-are-importedtested/|title=31 new COVID-19 casescase; all are1460 importedtested|website=Curacao Chronicle|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Hong Kong.svg|22px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Hong Kong|Hong Kong]]
|11,928929
|211
|11,598
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html|title=Coronavirus Disease (COVID-19) in HK|publisher=Department of Health|location=Hong Kong|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Djibouti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Lesotho.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Lesotho|Lesotho]]
|11,416544
|329
|6,457461
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=nacosec|number= 14105066359702405121410680347646377987 |date=301 JuneJuly 2021|title=Lesotho COVID-19 Statistics}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Aruba|Aruba]]
|11,138140
|107
|11,001005
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.arubacovid19.org/|title=Casonan di Corona Virus na Aruba pa 30 di Juni 2021|language=pap,en|website=www.arubacovid19.org|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of East Timor.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in East Timor|East Timor]]
|9,222278
|2224
|8,360425
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.tl/en/dashboard/|title=[Current Situation] COVID-19 cases in Timor-Leste|publisher=COVID-19 Timor-Leste Dashboard|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Equatorial Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Equatorial Guinea|Equatorial Guinea]]
|8,734742
|121122
|8,521534
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://guineasalud.org/estadisticas/|title=Covid 19 de Guinea Ecuatorial|trans-title=Covid 19 in Equatorial Guinea|language=es|publisher=Guinea Ecuatorial Salud|date=291 JuneJuly 2021|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Guam|Guam]]{{efn|name=TheodoreRoosevelt|'''Guam''' and '''USS ''Theodore Roosevelt''''' {{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases for the [[COVID-19 pandemic on USS Theodore Roosevelt|USS ''Theodore Roosevelt'']], currently docked at Guam, are reported separately.}}}}
|8,357366
|140
|8,128135
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name=":1p3a" /><ref>{{#invoke:cite web||url=https://ghs.guam.gov/jic-release-no-714715-nine-511466-test-positive-covid-19-twoupdated-gdoecovid-students19-testvaccination-positiveand-covidtesting-19-updatedschedule|title=JIC RELEASE NO. 714715|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021|website=ghs.guam.gov}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Benin.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|8,000
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus (Covid-19)|url=https://www.gouv.bj/coronavirus/|access-date=22 June 2021|publisher=Gouvernement de la République du Bénin|language=fr}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Northern Cyprus|Northern Cyprus]]<!-- Note that short names are used unless distinction is needed. Do not abbreviate "northern"-->{{efn|name="TRNC"|'''Northern Cyprus'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[COVID-19 pandemic in Cyprus|Cyprus]].}}}}
|8,158
|35
|7,729
|<ref>{{#invoke:cite news| |title=KKTC Sağlık Bakanlığı |url=https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM |website=saglik.gov.ct.tr | lang=tr |access-date=1 July 2021 }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Nicaragua.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://observatorioni.org/estadisticas-covid-19-nicaragua/|title=Estadísticas de COVID-19 en Nicaragua|trans-title=COVID-19 statistics in Nicaragua|language=es|publisher=Observatorio Ciudadano|via=Ministerio de Salud (Nicaragua)|date=23 June 2021|access-date=27 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Northern Cyprus|Northern Cyprus]]<!-- Note that short names are used unless distinction is needed. Do not abbreviate "northern"-->{{efn|name="TRNC"|'''Northern Cyprus'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[COVID-19 pandemic in Cyprus|Cyprus]].}}}}
|8,097
|35
|7,712
|<ref>{{#invoke:cite news| |title=KKTC Sağlık Bakanlığı |url=https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM |website=saglik.gov.ct.tr | lang=tr |access-date=30 June 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Central African Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Yemen.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Yemen|Yemen]]
|6,930923
|1,361
|4,068081
|<ref>{{#invoke:cite tweet||user=YSNECCOVID19|number= 14103333090963128401410608572623331330 |script-title=ar:آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كورونا|trans-title=Latest virus spread statistics|language=ar|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Iceland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Eritrea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Eritrea|Eritrea]]
|6,009028
|2325
|5,512559
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Announcement from the Ministry of Health|url=https://shabait.com/2021/0607/3001/announcement-from-the-ministry-of-health-216217/|access-date=2021-0607-3001|publisher=Eritrea Ministry Of Information}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sierra Leone.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Niger.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Niger|Niger]]
|5,489492
|193
|5,206207
|<!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.ne/|title=Situation du coronavirus|website=coronavirus.ne|date=22 February 2021|access-date=3 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|access-date=2021-05-01|publisher=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/339912870990662340552197593396/|title=Communiqué du 301er/0607/2021|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Burundi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Burundi|Burundi]]
|5,452482
|8
|773
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Burundi: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/bi|access-date=301 JuneJuly 2021|website=covid19.who.int|language=en}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saint Lucia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Saint Lucia|Saint Lucia]]<!-- do not change "saint" to "st." please! -->
|5,296302
|84
|5,121124
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19response.lc/|title=Saint Lucia's COVID-19 Dashboard [Statistics] |publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Fiji|Fiji]]
|5,253
|25
|970
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=2 July 2021|access-date=2 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Luhansk People's Republic|Luhansk PR]]{{efn|name="DNR-LNR"}}
|5,158202
|482484
|4,478511
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:Всего по состоянию на 09:00 3002 июняиюля|trans-title=Total as of 09:00 JuneJuly 302|url=https://mzlnr.su/2021/0607/3002/vsego-po-sostoyaniyu-na-0900-3002-iyunyaiyulya/|access-date=302 JuneJuly 2021 |work=mzlnr.su |date=302 JuneJuly 2021 |language=ru}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of San Marino.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,774
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.who.int/region/afro/country/td|title=WHO daily Report|website=www.who.int|access-date=20 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/ministeresantetchad/photos/a.597628504017561/1186237088490030/|title=Communiqué N* 437 de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire|lang=fr|publisher=Ministère de la Santé Publique du Tchad |via=Facebook|date=27 June 2021|access-date=27 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Fiji|Fiji]]
|4,849
|24
|918
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=1 July 2021|access-date=1 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somaliland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Gibraltar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Gibraltar|Gibraltar]]
|4,351357
|94
|4,229
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Government Public Notifications|url=https://www.gibraltar.gov.gi/covid19|publisher=HM Government of Gibraltar|access-date=6 August 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14105649567314575371410931774604120070 |title=Coronavirus: COVID-19 Information|user=GibraltarGov|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Liberia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Liberia|Liberia]]
|4,093304
|128129
|2,346392
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/164280647325112/photos/a.347331779019997/12919440745587581292583797828119/|title=Liberia COVID-19 Daily Case Update By County|via=National Public Health Institute of Liberia (NPHIL) on Facebook|date=2930 June 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Barbados|Barbados]]
|4,081082
|47
|4,000002
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-update-21-new-casescase-3431-in-isolation/|title=COVID-19 Update: 21 New CasesCase, 3431 In Isolation|publisher=Barbados GIS|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Comoros.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the United States Virgin Islands|U.S. Virgin Islands]]
|3,835895
|30
|3,755801
||<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19usvi.com/|title=COVID-19|publisher=USVI Department of Health|access-date=281 JuneJuly 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.vi.gov/governor-bryan-ends-beach-curfew-eases-covid-19-restrictions-for-restaurants/|title=Governor Bryan Ends Beach Curfew, Eases COVID-19 Restrictions for Restaurants|publisher=Government of the United States Virgin Islands|access-date=27 April 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guinea-Bissau.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Jersey|Jersey]]
|3,545609
|69
|3,235239
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx|title=Coronavirus (COVID-19) cases| publisher=States of Jersey|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in South Ossetia|South Ossetia]]{{efn|name="South Ossetia"|'''South Ossetia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[COVID-19 pandemic in Georgia (country)|Georgia]].}}}}
|3,474493
|60+
|3,391
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:В Южной ОсетииКоронавирус за сутки выявиливыявлен 13у новых19 случаевжителей зараженияЮжной коронавирусомОсетии|language=ru |trans-title=13Coronavirus newdetected casesin of19 coronavirusresidents infection detected inof South Ossetia per day|url=http://cominf.org/node/11665372891166537312|access-date=302 JuneJuly 2021|work=RES|date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Liechtenstein|Liechtenstein]]
|3,039040
|59
|2,963964
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.regierung.li/coronavirus|title=Ministerium für Gesellschaft|language=de|date=12 July 2021|access-date=12 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Artsakh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Republic of Artsakh|Artsakh]]{{efn|name="Nagorno-Karabakh"|'''Artsakh'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[COVID-19 pandemic in Azerbaijan|Azerbaijan]].}}}}
|2,898901
|31
|337
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:В Арцахе подтверждено 63 новых случаевслучая заражения COVID-19|trans-title=63 new cases of COVID-19 infection confirmed in Artsakh|url=https://armenpress.am/rus/news/10569481057069/|work=Armenpress|date=301 JuneJuly 2021|language=ru}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Monaco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Monaco|Monaco]]
|2,577580
|33
|2,520521
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Covid-19-unTrois-nouveaunouveaux-cas-positifpositifs-et-51-guerisonsguerison-ce-mercredijeudi-301er-juinjuillet|title=Covid-19 : unTrois nouveaunouveaux cas positifpositifs et 51 guérison ce mercredijeudi 301er juinjuillet|language=fr|work=Government of the Principality of Monaco|date=301 JuneJuly 2021|access-date=292 JuneJuly 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite tweet||user=GvtMonaco|number=1287485387963801602|date=27 July 2020|title=Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé en Principauté ce dimanche 26 juillet.|language=French}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bermuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sao Tome and Principe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" data-sort-value="Sao Tome and Principe"|[[COVID-19 pandemic in São Tomé and Príncipe|São Tomé and Príncipe]]
|2,366369
|37
|2,319320
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid.ms.gov.st/st/|title=Situação Actual em São Tomé e Príncipe|trans-title=Current Situation in São Tomé and Príncipe|language=pt|website=covid.ms.gov.st|publisher=Ministério da Saúde (São Tomé e Príncipe)|date=291 JuneJuly 2021|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Bhutan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Bhutan|Bhutan]]
|2,076104
|1
|1,773811
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.bt/covid19/|title=COVID-19 In Bhutan|work=Government of Bhutan|access-date=292 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Bonaire|Bonaire]]
|1,623624
|17
|1,587
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.10209020517788671021547748380964/10209016484455741021546978381041/|title=Numbers Bonaire COVID-19|publisher=Openbaar Lichaam Bonaire|via=Facebook|date=301 JuneJuly 2021|access-date=301 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Isle of Man.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Isle of Man|Isle of Man]]{{efn|'''Isle of Man'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."<ref name="isle-of-man">{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/iomgovernment/posts/coronavirus-updateas-at-4pm-on-6-april-2020-in-the-isle-of-man-there-have-beento/512394136115827/ |title=Coronavirus update |via=Facebook |publisher=Isle of Man Government |access-date=19 January 2021}}</ref>}}}}
|1,613620
|29
|1,569
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.im/general-information/latest-updates/|title=Latest updates|publisher=Isle of Man Government|date=301 JuneJuly 2021|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Antigua and Barbuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Antigua and Barbuda|Antigua and Barbuda]]
|1,263264
|42
|1,221222
|<!--Keep official source--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.ag/|title=Home|website=COVID19.gov.ag|publisher=Government of Antigua and Barbuda|date=1730 June 2021|access-date=181 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flugzeugträger_Silhouette.svg|23x15px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Faroe Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the Faroe Islands|Faroe Islands]]
|776778
|1
|761767
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.fo/?_l=en|title=Numbers in the Faroe Islands|website=corona.fo|date=302 JuneJuly 2021|access-date=302 JuneJuly 2021}}</ref><!--Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures--><!-- <ref name="gov-dk"/> --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|title=Overvågning af COVID-19|language=da|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|date=6 November 2020|access-date=6 November 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Saint Kitts and Nevis|Saint Kitts and Nevis]]
|446457
|3
|177199
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Government of St. Kitts and Nevis – COVID – 19 Updates |url=https://covid19.gov.kn/|access-date=2021-07-0102}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.kn/2021/05/27/st-kitts-nevis-covid-19-situation-report-no-427/|title=St.Kitts-Nevis COVID-19 Situation Report No. 427|work=Government of St. Kitts and Nevis|date=27 May 2021|access-date=2 June 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Wallis and Futuna.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the British Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in the British Virgin Islands|British Virgin Islands]]
|350392
|1
|300
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/BVIGovernment/photos/a.10152036012397945/10158554762472945/10158556519892945|title=Coronavirus COVID-19|publisher=Government of the Virgin Islands |via=Facebook|date=301 JuneJuly 2021|access-date=12 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.bvi.gov.vg/?fbclid=IwAR0Q2S5nX3Zk9iRAWBVMSSsKf46mhTaZIQkUodN45xneUfFfHzrGCG0WE-U|title=COVID-19 Epidemiological Summary|publisher=Government of the Virgin Islands|date=19 June 2021|access-date=25 June 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Brunei.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Dominica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Dominica|Dominica]]
|193194
|0
|191
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://dominica.gov.dm/updates|title=Dominica Coronavirus Update|publisher=Ministry of Health, Wellness and New Health Investment Response to COVID-19 (Commonwealth of Dominica)|date=2530 June 2021|access-date=262 JuneJuly 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Northern Mariana Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3601270" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്