"യുനെസ്കോ അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

{{നൈജർ}}[[പ്രമാണം:Map_of_UNESCO_Intangible_cultural_heritage_(en).png|കണ്ണി=https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:Map_of_UNESCO_Intangible_cultural_heritage_(en).png|ലഘുചിത്രം|400x400ബിന്ദു|രാജ്യം അനുസരിച്ചുള്ള വിന്യാസം]]
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട [[അദൃശ്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം|സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ]] മികച്ച സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക, അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് [[യുനെസ്കോ]] അതിന്റെ [[അദൃശ്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം|'''അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ''']] '''പട്ടിക''' സ്ഥാപിച്ചത്. <ref name="nvention">Compare: {{Cite web|url=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html|title=Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003|access-date=2009-09-05|publisher=UNESCO|quote=In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.}}</ref> അദൃശ്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായി, ഇന്റർ‌ഗവർ‌മെൻ‌റൽ‌ കമ്മിറ്റി ഈ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. യുനെസ്കോ പൊതുസഭയിലെ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്നാണ് സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. <ref>{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/functions-00710|title=Functions of the General Assembly of the States Parties to the 2003 Convention|access-date=30 November 2018}}</ref> ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ വാമൊഴിയായും, അദൃശ്യമായുമുള്ള സാംസ്കാരികനിധികളുടെ ഇത്തരമൊരു സമാഹാരത്തിലൂടെ, അമൂർത്തമായ പൈതൃകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. [[സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം|സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും]] സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും ഒരു കലവറയായും ഒരു അവശ്യ ഘടകമായും യുനെസ്കോ ഈ അമൂർത്തസാംസ്കാരികപൈതൃകങ്ങളെ കരുതുന്നു.<ref name="2001_proclamation">{{cite web|url=http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/2001/01-71e.shtml|title=UNESCO Issues First Ever Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage|accessdate=|date=2001-05-18|publisher=UNESCO Press|archiveurl=https://wayback.archive-it.org/10611/20160803193017/http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/2001/01-71e.shtml/|archivedate=3 August 2016}}</ref><ref name="2005_proclamation">{{cite web|url=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=30973&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html|title=The Samba of Roda and the Ramlila proclaimed Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity|accessdate=2009-09-05|date=2005-11-25|publisher=UNESCO Press}}</ref>
 
{| class="wikitable sortable" style="margin:0 1em 0 0; font-size:95%;"
|-
! width="150px"|Memberഅംഗ stateരാഷ്ട്രം
!Elementഘടകം{{ref|1|[A]}}<!-- Use the exact name given by UNESCO. Order by year proclaimed/inscribed, then alphabetically. Add inscribed items only, not nominations. Don't list multi-country nominations separately under each country. -->
!Yearപ്രഖ്യാപിത proclaimedവർഷം{{ref|2|[B]}}<!-- 2001, 2003 or 2005 only -->
!Yearആലേഖനം inscribedചെയ്ത വർഷം{{ref|3|[C]}}
!Regionമേഖല{{ref|4|[D]}}<!-- Use the region given for the country by UNESCO -->
!അവലംബം
!Reference
|-
|{{flag|Albaniaഅൽബേനിയ}}
| [[Albanian folk iso-polyphony|അൽബേനിയൻ നാടോടിഗാനം ഐസൊ-പോളി]]
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:center;"|2008
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Alba">{{Cite web | title = Albanian folk iso-polyphony |work = Intangible Heritage |publisher = UNESCO | author = | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/albanian-folk-iso-polyphony-00155 | quote = }}</ref>''
|-
| rowspan="5"|{{flag|Algeriaഅൾജീരിയ}}
| [[Ahellil|Ahellil of Gourara]]
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Sbuâ">{{Cite web | title = Sbuâ, annual pilgrimage to the zawiya of Sidi El Hadj Belkacem in Gourara - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/sbua-annual-pilgrimage-to-the-zawiya-of-sidi-el-hadj-belkacem-in-gourara-00667 | quote = }}</ref>''
|-
| {{flag|Algeriaഅൾജീരിയ}}<br />{{flag|Maliമാലി}}<br />{{flag|Nigerനൈജർ}}
| Practices and knowledge linked to the [[Imzad]] of the [[Tuareg]] communities of Algeria, Mali and Niger
| style="text-align:center;"|
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3461080" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്