"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,414444
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,533560
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,668696
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|37,046090
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|11
|[[User:MadPrav|MadPrav]]
|37,054
|യന്ത്രം
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|37,046
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|12
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,853869
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,506514
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|21
|[[User:Razimantv|Razimantv]]
|26,230252
|ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,911913
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|28
|[[User:Shijualex|Shijualex]]
|20,499501
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,364386
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,452482
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,005007
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,810811
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,805808
|യന്ത്രം
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,555556
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|98
|[[User:Prabhachatterji|Prabhachatterji]]
|4,981983
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|109
|[[User:Akhilaprem|Akhilaprem]]
|4,176177
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|121
|[[User:Shibukthankappan|Shibukthankappan]]
|3,433443
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|147
|[[User:Adarshjchandran|Adarshjchandran]]
|2,514523
|
|-
|150
|[[User:Athulbnair|Athulbnair]]
|2,478479
|autopatrolled
|-
|-
|157
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,313333
|autopatrolled
|-
|158
|[[User:Sidnbot|Sidnbot]]
|2,316
|യന്ത്രം
|-
|158
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,313
|autopatrolled
|-
|159
|233
|[[User:Jadan.r.jaleel|Jadan.r.jaleel]]
|1,091093
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|264
|[[User:Tonynirappathu|Tonynirappathu]]
|740746
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|-
|307
|[[User:JobinbasaniSajetpa|JobinbasaniSajetpa]]
|483
|
|-
|308
|[[User:SajetpaJobinbasani|SajetpaJobinbasani]]
|482483
|
|-
|-
|314
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|459
|autopatrolled
|-
|315
|[[User:F2003305|F2003305]]
|458
|
|-
|315
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|457
|autopatrolled
|-
|316
|-
|329
|[[User:DevgowriSanthoshj|DevgowriSanthoshj]]
|415416
|
|-
|330
|[[User:KLBot2Devgowri|KLBot2Devgowri]]
|415
|
|-
|331
|[[User:SanthoshjKLBot2|SanthoshjKLBot2]]
|414415
|
|-
|-
|351
|[[User:YOUSAFVENNALAIndia142|YOUSAFVENNALAIndia142]]
|357
|
|-
|352
|[[User:India142YOUSAFVENNALA|India142YOUSAFVENNALA]]
|357
|
|-
|388
|[[User:Shino jacob koottanad|Shino jacob koottanad]]
|297
|autopatrolled
|-
|389
|[[User:Luqmankvk|Luqmankvk]]
|296
|
|-
|389390
|[[User:Vinodvarmah|Vinodvarmah]]
|296
|
|-
|390391
|[[User:Harikrishnank123|Harikrishnank123]]
|295
|
|-
|391
|[[User:Shino jacob koottanad|Shino jacob koottanad]]
|295
|autopatrolled
|-
|392
|-
|472
|[[User:DrsanthoshnairMims Mentor|DrsanthoshnairMims Mentor]]
|199
|
|-
|473
|[[User:FirozVellachalilDrsanthoshnair|FirozVellachalilDrsanthoshnair]]
|198199
|
|-
|474
|[[User:Austria156FirozVellachalil|Austria156FirozVellachalil]]
|198
|
|-
|475
|[[User:WikitanuAustria156|WikitanuAustria156]]
|198
|
|-
|476
|[[User:Mims MentorWikitanu|Mims MentorWikitanu]]
|197198
|
|-
5,926

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3439931" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്