"മ്യൂണിക്ക്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
മ്യുഞ്ചൻ എന്ന താൾ മ്യൂണിക്ക് എന്ന താളിനു മുകളിലേയ്ക്ക്, Aldo 1980 മാറ്റിയിരിക്കുന്നു: മറ്റു യൂറോപ്പ്യൻ നഗരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മ്യൂണിക്ക് എന്നും മ്യൂണിച്ച് എന്നും സാധാരണമായി മലയാളത്തിൽ കണ്ടു വരുന്നു.
(ചെ.) (മ്യുഞ്ചൻ എന്ന താൾ മ്യൂണിക്ക് എന്ന താളിനു മുകളിലേയ്ക്ക്, Aldo 1980 മാറ്റിയിരിക്കുന്നു: മറ്റു യൂറോപ്പ്യൻ നഗരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മ്യൂണിക്ക് എന്നും മ്യൂണിച്ച് എന്നും സാധാരണമായി മലയാളത്തിൽ കണ്ടു വരുന്നു. )
338

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3124691" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്