"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

70 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
(GMT / BST), (CET / CEST)
imported>Pdfpdf
(create Northern Territory Time = UTC +9:30)
((GMT / BST), (CET / CEST))
<includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{1|utc}}}}}
|utc={{{{{|safesubst:}}}CURRENTTIME}}, {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}}, {{{{{|safesubst:}}}CURRENTYEAR}} ([[Coordinated Universal Time|UTC]])
|cet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}} ([[Central European Time|CET]] / [[Central European Summer Time|CEST]])
|eet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PST]])
|mst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}} ([[Mountain Time Zone|MST]])
|ist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}} ([[Indian Standard Time|IST]])
|gmt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}} ([[Greenwich Mean Time|GMT]] / [[British Summer Time|BST]])
|cst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}} ([[Central Time Zone|CST]])
|est={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}} ([[Eastern Time Zone|EST]])
5

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2058643" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്