വർഗ്ഗം:CS1 maint: Multiple names: authors list - മറ്റ് ഭാഷകൾ