അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:01, 7 മേയ് 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. CS1 errors: unsupported parameter‏‎ (1,975 അംഗങ്ങൾ)
 2. Completed non-free use rationale logo transclusions‏‎ (433 അംഗങ്ങൾ)
 3. Pages using infobox scientist with unknown parameters‏‎ (422 അംഗങ്ങൾ)
 4. Redirects from moves‏‎ (340 അംഗങ്ങൾ)
 5. CS1 errors: URL‏‎ (317 → 316 അംഗങ്ങൾ)
 6. Taxonomy templates using capitalized rank parameters‏‎ (256 അംഗങ്ങൾ)
 7. Potentially illegible navboxes‏‎ (211 അംഗങ്ങൾ)
 8. File message boxes‏‎ (209 അംഗങ്ങൾ)
 9. CS1 errors: empty citation‏‎ (207 അംഗങ്ങൾ)
 10. CS1 errors: extra text: edition‏‎ (185 അംഗങ്ങൾ)
 11. Wikipedia non-free files lacking article backlink‏‎ (169 അംഗങ്ങൾ)
 12. Articles with French-language sources (fr)‏‎ (153 അംഗങ്ങൾ)
 13. "Related ethnic groups" needing confirmation‏‎ (151 അംഗങ്ങൾ)
 14. CS1 errors: unrecognized parameter‏‎ (149 → 146 അംഗങ്ങൾ)
 15. CS1 errors: requires URL‏‎ (143 അംഗങ്ങൾ)
 16. Pages using deprecated source tags‏‎ (143 അംഗങ്ങൾ)
 17. Taxonomy templates using always display‏‎ (137 അംഗങ്ങൾ)
 18. Wikipedia non-free files with red backlink‏‎ (135 അംഗങ്ങൾ)
 19. CS1 errors: redundant parameter‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 20. Chart formatting templates‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 21. Templates that add a tracking category‏‎ (126 അംഗങ്ങൾ)
 22. Country data templates with documentation subpage‏‎ (123 അംഗങ്ങൾ)
 23. People and person external link templates‏‎ (121 അംഗങ്ങൾ)
 24. Article message templates with missing parameters‏‎ (117 അംഗങ്ങൾ)
 25. India political party colour templates‏‎ (112 അംഗങ്ങൾ)
 26. CS1: abbreviated year range‏‎ (110 അംഗങ്ങൾ)
 27. Pages using infobox artist with unknown parameters‏‎ (105 അംഗങ്ങൾ)
 28. Stub message templates‏‎ (100 അംഗങ്ങൾ)
 29. User soft redirects‏‎ (98 അംഗങ്ങൾ)
 30. Artist (painter) navigational boxes‏‎ (96 അംഗങ്ങൾ)
 31. CS1 errors: extra text: volume‏‎ (96 → 97 അംഗങ്ങൾ)
 32. Stub message templates needing attention‏‎ (94 അംഗങ്ങൾ)
 33. Specific-source templates‏‎ (93 → 94 അംഗങ്ങൾ)
 34. Taxonbars with automatically added basionyms‏‎ (91 അംഗങ്ങൾ)
 35. Pages using infobox3cols with multidatastyle‏‎ (86 അംഗങ്ങൾ)
 36. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 37. CS1 maint: postscript‏‎ (82 → 83 അംഗങ്ങൾ)
 38. Pages using infobox ethnic group with unsupported parameters‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 39. Wikipedia files that transclude the Non-free use rationale logo template with no Use specified‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 40. Unified table cell templates‏‎ (75 അംഗങ്ങൾ)
 41. CS1 ജാപ്പനീസ്-language sources (ja)‏‎ (66 അംഗങ്ങൾ)
 42. Music infoboxes with deprecated parameters‏‎ (66 അംഗങ്ങൾ)
 43. Pages using infobox settlement with possible area code list‏‎ (66 അംഗങ്ങൾ)
 44. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 45. Academic degree user templates‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 46. Templates needing substitution checking‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 47. Article message templates‏‎ (61 അംഗങ്ങൾ)
 48. CS1 uses ചൈനീസ്-language script (zh)‏‎ (61 അംഗങ്ങൾ)
 49. Pages using collapsible list with both background and text-align in titlestyle‏‎ (60 അംഗങ്ങൾ)
 50. Articles having same image on Wikidata and Wikipedia‏‎ (58 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്