അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:35, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Templates using TemplateData‏‎ (1,750 അംഗങ്ങൾ)
 2. Articles with dead external links from സെപ്റ്റംബർ 2021‏‎ (478 → 495 അംഗങ്ങൾ)
 3. Pages using infobox scientist with unknown parameters‏‎ (474 അംഗങ്ങൾ)
 4. Completed non-free use rationale logo transclusions‏‎ (460 അംഗങ്ങൾ)
 5. Redirects from moves‏‎ (419 അംഗങ്ങൾ)
 6. Sidebars with styles needing conversion‏‎ (381 അംഗങ്ങൾ)
 7. CS1 errors: URL‏‎ (314 അംഗങ്ങൾ)
 8. Taxonomy templates using capitalized rank parameters‏‎ (253 അംഗങ്ങൾ)
 9. അനാഥലേഖനങ്ങൾ from നവംബർ 2010‏‎ (242 അംഗങ്ങൾ)
 10. Potentially illegible navboxes‏‎ (230 അംഗങ്ങൾ)
 11. File message boxes‏‎ (219 അംഗങ്ങൾ)
 12. CS1 errors: empty citation‏‎ (209 അംഗങ്ങൾ)
 13. CS1 errors: extra text: edition‏‎ (186 അംഗങ്ങൾ)
 14. Wikipedia non-free files lacking article backlink‏‎ (167 അംഗങ്ങൾ)
 15. Articles with French-language sources (fr)‏‎ (155 അംഗങ്ങൾ)
 16. "Related ethnic groups" needing confirmation‏‎ (154 അംഗങ്ങൾ)
 17. CS1 errors: unrecognized parameter‏‎ (150 അംഗങ്ങൾ)
 18. CS1 errors: requires URL‏‎ (146 അംഗങ്ങൾ)
 19. Pages using national squad without sport or team link‏‎ (146 അംഗങ്ങൾ)
 20. Taxonomy templates using always display‏‎ (144 അംഗങ്ങൾ)
 21. Pages using deprecated source tags‏‎ (143 അംഗങ്ങൾ)
 22. Short description is different from Wikidata‏‎ (141 അംഗങ്ങൾ)
 23. Chart formatting templates‏‎ (135 അംഗങ്ങൾ)
 24. CS1 errors: redundant parameter‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 25. Templates that add a tracking category‏‎ (132 അംഗങ്ങൾ)
 26. People and person external link templates‏‎ (126 അംഗങ്ങൾ)
 27. Wikipedia non-free files with red backlink‏‎ (126 അംഗങ്ങൾ)
 28. Country data templates with documentation subpage‏‎ (124 അംഗങ്ങൾ)
 29. Articles containing Ancient Greek (to 1453)-language text‏‎ (122 അംഗങ്ങൾ)
 30. Article message templates with missing parameters‏‎ (118 അംഗങ്ങൾ)
 31. Taxonbars with automatically added basionyms‏‎ (116 അംഗങ്ങൾ)
 32. CS1: abbreviated year range‏‎ (115 അംഗങ്ങൾ)
 33. India political party colour templates‏‎ (114 അംഗങ്ങൾ)
 34. CS1 errors: extra text: volume‏‎ (112 അംഗങ്ങൾ)
 35. Artist (painter) navigational boxes‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 36. Pages using infobox artist with unknown parameters‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 37. Stub message templates‏‎ (103 അംഗങ്ങൾ)
 38. User soft redirects‏‎ (98 അംഗങ്ങൾ)
 39. Specific-source templates‏‎ (97 അംഗങ്ങൾ)
 40. Stub message templates needing attention‏‎ (97 അംഗങ്ങൾ)
 41. Pages using infobox3cols with multidatastyle‏‎ (86 അംഗങ്ങൾ)
 42. CS1 maint: postscript‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 43. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 44. Pages using infobox ethnic group with unsupported parameters‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 45. Wikipedia files that transclude the Non-free use rationale logo template with no Use specified‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 46. Unified table cell templates‏‎ (75 അംഗങ്ങൾ)
 47. Non-free historic images‏‎ (71 അംഗങ്ങൾ)
 48. CS1 ജാപ്പനീസ്-language sources (ja)‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 49. Pages using infobox settlement with possible area code list‏‎ (68 അംഗങ്ങൾ)
 50. Article message templates‏‎ (67 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്