പൊഴിമുഖം

(പൊഴി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]കടലും കായലും ഒരു നേർത്ത മണൽതിട്ടയാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പൊഴിമുഖം. ചില പൊഴിമുഖങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി കടലിലേയ്ക്ക് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുചിലവ കാലാനുസൃതമായി തുറക്കപ്പെടുകയും അടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൊഴിമുഖം&oldid=3288199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്