ഒരിനം നെല്ല്,കേരളത്തിൽ കൃഷിചെയ്തു വരുന്നു

പൊന്നി നെൽ വിത്ത്

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

External links തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൊന്നി&oldid=3637848" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്