പൈപ്പരേസീ കുടുംബത്തിലെ കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടുന്ന ജനുസ് ആണ് പൈപ്പർ (Piper), ഇവ പെപ്പർ ചെടികൾ (pepper plants) എന്നും പെപ്പർ വൈൻസ് (pepper vines) എന്നുമെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1000-2000 സ്പീഷിസുകൾ ഉള്ള ഈ ജനുസിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ , വള്ളികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ട്. അവരവരുടെ തദ്ദേശമേഖലകളിൽ ആധിപത്യസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സസ്യപരിണാമപഠനത്തിൽ ഇവയുടെ വൈവിധ്യം വളരെ താത്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

പൈപ്പർ
Piper nigrum 01.JPG
കുരുമുളക്
Scientific classification e
Kingdom: സസ്യലോകം
Clade: Tracheophytes
Clade: സപുഷ്പിസസ്യങ്ങൾ
Clade: Magnoliids
Order: Piperales
Family: Piperaceae
Subfamily: Piperoideae
Genus: Piper
L.
Species

1000–2000; see list

Synonyms
 • Anderssoniopiper Trel.
 • Arctottonia Trel.
 • Artanthe Miq.
 • Chavica Miq.
 • Discipiper Trel. & Stehlé
 • Lepianthes Raf.
 • Lindeniopiper Trel.
 • Macropiper Miq.
 • Ottonia Spreng.
 • Pleiostachyopiper Trel.
 • Pleistachyopiper Trel.
 • Pothomorphe Miq.
 • Trianaeopiper Trel.

ശാസ്ത്രീയനാമമായ പൈപ്പർ എന്നപദവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെപ്പർ എന്നപദവും സംസ്കൃതത്തിൽ കുരുമുളകിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായ പിപ്പലി (pippali) യിൽ നിന്നും വന്നതാണ്.

വിതരണവും പരിസ്ഥിതിയുംതിരുത്തുക

പൈപ്പർ ജനുസും മനുഷ്യരുംതിരുത്തുക

സുഗന്ധവിളയായും പച്ചക്കറിയായുംതിരുത്തുക

 
Black pepper (Piper nigrum) corns, from left to right:
Green (pickled ripe fruits)
White (dried ripe seeds)
Black (dried unripe fruits)

ഔഷധങ്ങളായിതിരുത്തുക

ശാസ്ത്രത്തിൽതിരുത്തുക

 
Crystallized piperine, extracted from black pepper (Piper nigrum)

സ്പീഷിസുകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: List of Piper species

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൈപ്പർ&oldid=3787851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്