പൈപ്പരേസീ കുടുംബത്തിലെ കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടുന്ന ജനുസ് ആണ് പൈപ്പർ (Piper), ഇവ പെപ്പർ ചെടികൾ (pepper plants) എന്നും പെപ്പർ വൈൻസ് (pepper vines) എന്നുമെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1000-2000 സ്പീഷിസുകൾ ഉള്ള ഈ ജനുസിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ , വള്ളികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ട്. അവരവരുടെ തദ്ദേശമേഖലകളിൽ ആധിപത്യസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സസ്യപരിണാമപഠനത്തിൽ ഇവയുടെ വൈവിധ്യം വളരെ താത്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

പൈപ്പർ
കുരുമുളക്
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
കിങ്ഡം: സസ്യലോകം
ക്ലാഡ്: ട്രക്കിയോഫൈറ്റ്
ക്ലാഡ്: സപുഷ്പി
ക്ലാഡ്: Magnoliids
Order: Piperales
Family: Piperaceae
Subfamily: Piperoideae
Genus: Piper
L.
Species

1000–2000; see list

Synonyms
 • Anderssoniopiper Trel.
 • Arctottonia Trel.
 • Artanthe Miq.
 • Chavica Miq.
 • Discipiper Trel. & Stehlé
 • Lepianthes Raf.
 • Lindeniopiper Trel.
 • Macropiper Miq.
 • Ottonia Spreng.
 • Pleiostachyopiper Trel.
 • Pleistachyopiper Trel.
 • Pothomorphe Miq.
 • Trianaeopiper Trel.

ശാസ്ത്രീയനാമമായ പൈപ്പർ എന്നപദവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെപ്പർ എന്നപദവും സംസ്കൃതത്തിൽ കുരുമുളകിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായ പിപ്പലി (pippali) യിൽ നിന്നും വന്നതാണ്.

വിതരണവും പരിസ്ഥിതിയും തിരുത്തുക

പൈപ്പർ ജനുസും മനുഷ്യരും തിരുത്തുക

സുഗന്ധവിളയായും പച്ചക്കറിയായും തിരുത്തുക

 
Black pepper (Piper nigrum) corns, from left to right:
Green (pickled ripe fruits)
White (dried ripe seeds)
Black (dried unripe fruits)

ഔഷധങ്ങളായി തിരുത്തുക

 
At a Kava club in Tonga

ശാസ്ത്രത്തിൽ തിരുത്തുക

 
Crystallized piperine, extracted from black pepper (Piper nigrum)

സ്പീഷിസുകൾ തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: List of Piper species

കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൈപ്പർ&oldid=4005567" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്