പെർഗമൺ മ്യൂസിയം, ബെർലിനിലെ മ്യൂസിയം ദ്വീപിലെ അതിപ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങളിലൊന്നാണ്. മ്യൂസിയത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ആൽഫ്രഡ് മെസ്സെൽസ്, ലുഡ്വിഗ് ഹോഫ്മാൻ എന്നിവരാണ്. ഇരുപതു വർഷമെടുത്തു (1910-1930) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ. മൂന്നു നിലകളുള്ള അതിവിശാലമായ കെട്ടിടത്തിൽ പലവിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രദർശനം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതിപുരാതന കാലഘട്ടംതിരുത്തുക

 
ബാബിലോൺ നഗരമതിലിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ
 
അലെപ്പോ റൂം

ഇസ്ലാമിക് മ്യൂസിയംതിരുത്തുക

 
മിഹ്റാബ് (കഷാൻ, ഇറാൻ)

മധ്യപൗരസ്ത്യ മ്യൂസിയംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പെർഗമൺ_മ്യൂസിയം&oldid=3086176" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്