പെപ്പർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, പന്നിയൂർ

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കണ്ണൂരിലെ പന്നിയൂരിലുള്ള കുരുമുളക് ഗവേഷണകേന്ദ്രമാണ് പെപ്പർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ (പിആർഎസ്), പന്നിയൂർ. [1]

പന്നിയൂർ -1

1952 ലാണ് പെപ്പർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. 1972 ൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വന്നു. ആദ്യത്തെ കൃത്രിമമായി പരാഗണം നടത്തുന്ന പന്നിയൂർ വൺ കുരുമുളക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ഈ സ്ഥാപനം പ്രശസ്തമാണ്. കുരുമുളകിലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ രീതി ഈ സ്റ്റേഷനിൽ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇതുവരെ പന്നിയൂർ -1, പന്നിയൂർ -2, പന്നിയൂർ -3, പന്നിയൂർ -4, പന്നിയൂർ -5 എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് തരം കുരുമുളക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേരുപിടിപ്പിച്ച കുരുമുളക് തൈകളുടെ വലിയതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റിക്കുരുമുളക് ചെടിയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ചേന, ചേമ്പ്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവ കുരുമുളകിൽ ഇടവിള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കുരുമുളകിലെ പ്രധാനരോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഫൈറ്റോപ്‌തോറ കാപ്സിസി നിയന്ത്രണ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.[2]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "New method to boost pepper production developed in PRS Panniyoor". The Hindu. ശേഖരിച്ചത് 18 September 2017.
  2. "Pepper Research Station, Panniyur | Kerala Agricultural University". ശേഖരിച്ചത് 2021-06-17.

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക