തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്ന. പുതിയകാവ് ക്ഷേത്രം കമ്പകെട്ടിന് പ്രശസ്തമാണ്. പഴയ തിരു-കൊച്ചി അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മൈതാനത്താണ്. 1959 -ഇൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് തുടങ്ങുവാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകുകയുണ്ടായി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുതിയകാവ്_ക്ഷേത്രം&oldid=2930677" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്