ഷോഡശക്രിയകളില്പ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രിയ ആണ് പുംസവനം. ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്രിയകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുംസവനം&oldid=1732045" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്