ഹാൻഡ് ഗൺ ആണ് പിസ്റ്റൾ ഇതിനെ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.Single shot,Multi-barreled,മെഷീൻ പിസ്റ്റൾ എന്നിങ്ങനെ.ഇതിൽ കൂടൂതലായി Single shot,സെമി-ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പിസ്റ്റളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

CZ[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി] 75


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പിസ്റ്റൾ&oldid=3939621" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്