പാവോ (ജീനസ്സ്)

മയിൽ ജീനസ്

രണ്ടു സ്പിഷീസുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫെസന്റ് കുടുബത്തിലെ ഒരു ജീനസാണ് പാവോ. ഇവയെ കൂടാതെ കോംഗോ മയിൽ കൂടിയാണ് മയിൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

Pavo
Peacock.displaying.better.800pix.jpg
Indian peacock (Pavo cristatus) displaying
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Subclass:
Infraclass:
Superorder:
Order:
Family:
Genus:
Pavo

Linnaeus, 1758
Species

സ്പിഷീസുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാവോ_(ജീനസ്സ്)&oldid=1974568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്