പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ മനുഷ്യന്റേയും, ചില മൽസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റനേകം ജന്തുക്കളുടേയും പല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കലകളിൽ ഒന്നാണിത്. ക്രവുൺ എന്ന ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗവും പൊതിയുന്ന പൊതുവെ പുറത്തുകാണുന്ന പല്ലിന്റെ ഭാഗം. ഡെന്റിൻ, സിമെന്റം, ഡെന്റൽ പൾപ്പ് എന്നിവയാണ് പല്ലിന്റെ മറ്റു പ്രധാന കലകൾ. ഇതു ഒരു വെളുത്ത കുടപോലെ പല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ, ഇത് വളരെ എലുപ്പത്തിൽ ദ്രവിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യും.

Tooth enamel
Labeledmolar.jpg
Labeled molar
Details
Identifiers
Latinenamelum
Anatomical terminology
Parts of a tooth, including the enamel (cross section).

ഘടനതിരുത്തുക

രൂപഘടനതിരുത്തുക

രൂപീകരണംതിരുത്തുക

ഇനാമലിന്റെ നാശംതിരുത്തുക

വായുടെ വൃത്തിതിരുത്തുക

പുനർധാതുവൽക്കരണംതിരുത്തുക

പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കൽതിരുത്തുക

പല്ല് സംരക്ഷണരീതികൾതിരുത്തുക

ദന്തപുനഃസ്ഥാപനംതിരുത്തുക

ആസിഡ് എച്ചിങ് ടെക്നിക്ക്തിരുത്തുക

പല്ലിനു സ്വാഭാവികനിറം നൽകൽതിരുത്തുക

അനുബന്ധരോഗനിർണ്ണയരീതികൾതിരുത്തുക

മറ്റ് സസ്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

മറ്റ് ജീവികൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പല്ലിന്റെ_ഇനാമൽ&oldid=2188150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്