പലസ്തീൻ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

പലസ്തീൻ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പലസ്തീൻ&oldid=2385828" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്