പരോപകാരകാംക്ഷ (Altruism)മറ്റുള്ളവർക്കു ക്ഷേമം ലഭിക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തത്ത്വവും ആ തത്ത്വം പാലിക്കലും ആണിതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇതൊരു പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യബോധവും പല പാരമ്പര്യ മതങ്ങളുടെയും മതേതരലോകവീക്ഷണത്തിന്റെയും ആന്തരിക കാതൽ ആയി ഇത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർ=പരൻ എന്നത് ഉണ്ട്.

Giving alms to the poor is often considered an altruistic action.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരോപകാരകാംക്ഷ&oldid=2895350" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്