സൂക്ഷ്മ ദർശിനിയിലൂടെ മാത്രം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പരാഗരേണു.25-50 മൈക്രോമീറ്റർ വ്യാസം വരുന്ന ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഈ കോശങ്ങൾക്ക് എക്സൈൻ എന്ന ബാഹ്യകവചവും ഇൻടൈൻ എന്ന ആന്തരിക കവചവും ഉണ്ട്. പരാഗരേണുക്കളുടെ ഉൾഭാഗത്ത് കോശദ്രവ്യം,രണ്ട് പുംബീജമുണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയെ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരാഗരേണു&oldid=3318973" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്