സാഹിത്യത്തിലും, നാടകത്തിലും, സിനിമകളിലും, ആഖ്യാനകൃതികളിലും, പ്രസംഗകലയിലും ഭാവത്തിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥ. ഈ രംഗങ്ങളിൽതന്നെ ഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുഷിപ്പൻ പരിണാമം ആന്റി ക്ലൈമാക്‌സ് അഥവാ വിരുദ്ധ പരകോടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

Wiktionary
Wiktionary
പരകോടി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരകോടി&oldid=1084650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്