പഞ്ചാബ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

പഞ്ചാബ്‌ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

ഭൂൂപ്രദേശങ്ങൾതിരുത്തുക

മുൻകാല രാജ്യങ്ങൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രവിശ്യകൾതിരുത്തുക

മറ്റുള്ളവതിരുത്തുക

{{നാനാർത്ഥ ങ്ങൾ}}

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പഞ്ചാബ്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=3142599" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്