ഒരു വിപ്ലവകാരിയും, ഭാഷാപണ്ഡിതനും, പണ്ഡിതനും, നിരൂപകനും, കവിയും, തത്ത്വചിന്തകനും, യോഗിയും, കൂടാതെ ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു നോളിനി കാന്ത ഗുപ്ത (13 ജനുവരി 1889 - 7 ഫെബ്രുവരി 1984) . കിഴക്കൻ ബംഗാളിലെ ഫരീദ്പൂരിൽ സംസ്‌കാരസമ്പന്നവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു വൈദ്യ-ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന വിപ്ലവകാരിയായ ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ സ്വാധീനത്തിൻ കീഴിലായി. കൽക്കട്ടയിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നാലാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, അക്കാദമിക് ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് അരബിന്ദോയുടെ കീഴിലുള്ള ചെറിയ ഒരു വിപ്ലവ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സർക്കാർ ജോലിയും നിരസിച്ചു. 1908 മെയ് മാസത്തിൽ അലിപൂർ ബോംബ് കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായവരിൽ അദ്ദേഹവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം കുറ്റവിമുക്തനായി. 1909 ലും 1910 ലും ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ ദേശീയ പത്രങ്ങളായ ധർമ്മ, കർമ്മയോഗിൻ എന്നിവയുടെ സഹപത്രാധിപരായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.

Nolini Kanta Gupta

References തിരുത്തുക

External links തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നോളിനി_കാന്ത_ഗുപ്ത&oldid=3982802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്