നോമ്പ് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം. ഓരോ മതത്തിലും വിവിധങ്ങളായ രീതികളിൽ നോമ്പ് അഥവ വ്രതം അനുഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നോമ്പ്&oldid=2236446" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്