അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണവിഭവമാണ് നെയ്ച്ചോറ്.നെയ്യും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവയാണ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നെയ്ച്ചോറ്&oldid=3711239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്