നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴൽപ്പക്ഷികൾ

വേണു ബി പിള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത് 2000-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് നീലത്തടാകത്തിലെ നിഴൽപ്പക്ഷികൾ.

അഭിനേതാക്കൾ തിരുത്തുക

  • ജഗതി ശ്രീകുമാർ
  • അഞ്ജലി
  • അമേരിക്കൻ അച്ചായൻ
  • ബിന്ദു
  • ഇന്ദ്രൻസ്
  • ജ്യോതി
  • പ്രിയ
  • കനകാലതാ
  • കൊച്ചു പ്രേമൻ