നിറം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

നിറം എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതിനെയും വിവക്ഷിക്കാം

  • നിറം- വർണ്ണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
  • നിറം - കമൽ സം‌വിധാനം ചെയ്ത നിറം എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നിറം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=710163" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്