ഇംഗ്ലീഷിലെ പേർ Bow pose എന്നാണ്. ഹൃദ്രോഗം, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉദരരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഈ ആസനം അഭ്യസിക്കരുത്


  • കമിഴ്ന്നു കിടക്കക.
  • കാലുകൾ മടക്കുക.
  • വലതു കാലിന്റെ കണങ്കാലിൽ വലതു കൈകൊണ്ടു പിടിക്കുക. അതേ പോലെ മറ്റേകാലിലും.
  • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം കാലുകൾ ഉയർത്തുക.
  • പിന്നീട് തലയുടെ ഭാഗം ഉയർത്തുക.
  • കാലിന്റെ പെരുവിരലുകൾ ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • ഒരു വില്ലിന്റെ ആകൃതിയിൽ വരിക.
  • കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കുക.
  • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ധനുരാസനം&oldid=2283625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്