ധനശ്രീ

നഠഭൈരവിയുടെ ജന്യരാഗം

ഇരുപതാമത്തെ മേളകർത്താരാഗമായ നഠഭൈരവിയുടെ ഒരു ജന്യമാണ് ധനശ്രീ. ഗുരുഗ്രന്ഥസാഹിബിന്റെ 36 ശ്ലോകങ്ങൾ (660 - 696) ധനശ്രീയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സിക്ക് മതസ്തർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഗമാണിത്. കർണ്ണാടകത്തിലെ ആഭേരിയുമായും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലെ ഭിംപലാസിയുമായി ധനശ്രീയ്ക്ക് സാമ്യമുണ്ട്.

  • ആരോഹണം: സ ഗ മ പ നി സ
  • അവരോഹണം: സ നി ധ പ മ പ ഗ രി സ
Dhanyasi
ArohanamS G₂ M₁ P N₂ 
Avarohanam N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S

സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ 'ഗീതദുനികു തക ധീം' എന്ന തില്ലാന ഈ രാഗത്തിലെ പ്രമുഖ കൃതിയാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ധനശ്രീ&oldid=3225576" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്