ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ

ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് "ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ"

പട്ടികജാതി , ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അവരുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമൂഹ്യനീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് "ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ". അവരുടെ സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 338 ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 338 എ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.[1]

ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ
"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग "
കമ്മീഷൻ overview
Formed 19 ഫെബ്രുവരി 2004; 19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2004-02-19)
Preceding agency ദേശീയ പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ 1978
Jurisdiction  india ഇന്ത്യ
Headquarters ന്യൂ ഡെൽഹി
Minister responsible വീരേന്ദ്രകുമാർ ഖതിക്, സാമൂഹ്യനീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം
Agency executive അരുൺ ഹൽദാർ, വൈസ് ചെയർമാൻ
അഞ്ജു ബാല, അംഗം
സുഭാഷ് പർധി, അംഗം
Website
https://ncsc.nic.in/

ചരിത്രംതിരുത്തുക

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻതിരുത്തുക

1978 ഓഗസ്റ്റിൽ ഭോല പാസ്വാൻ ശാസ്ത്രി ചെയർമാനും, മറ്റ് നാല് അംഗങ്ങളുമായി പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരു ചെയർമാനും, വൈസ് ചെയർമാനും മറ്റ് നാല് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.  പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിപുലമായ നയപരമായ വിഷയങ്ങളിലും വികസന തലങ്ങളിലും സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശക സമിതിയായി ഇത് രൂപീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അഞ്ചാം ഷെഡ്യൂൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭരണവും നിയന്ത്രണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സേവന വ്യവസ്ഥയും കാലാവധിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 341 പട്ടികജാതി വിജ്ഞാപനവും, ആർട്ടിക്കിൾ 342 പട്ടികവർഗ വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 • 1992ൽ എസ്എച്ച് രാംധാൻ ചെയർമാനായി ആദ്യ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു.
 • 1995 ഒക്ടോബറിൽ, എച്ച് ഹനുമന്തപ്പ ചെയർമാനായുള്ള രണ്ടാമത്തെ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു.
 • 1998 ഡിസംബറിൽ ദിലീപ് സിംഗ് ഭൂരിയ ചെയർമാനായി മൂന്നാമത്തെ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു.
 • 2002 മാർച്ചിൽ നാലാമത്തെ കമ്മീഷൻ ഡോ. ബിസെ സോങ്കർ ശാസ്ത്രി ചെയർപേഴ്സണായി രൂപീകരിച്ചു.

2003-ലെ ഭരണഘടന (എൺപത്തിയൊമ്പതാം ഭേദഗതി) നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗങ്ങൾക്കായുള്ള പഴയ ദേശീയ കമ്മീഷനെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു

(1) ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ.

(2) പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ.


ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻതിരുത്തുക

2004-ൽ സൂരജ് ഭാൻ ചെയർമാനായാണ് പട്ടികജാതിക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യ ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തേത് 2007 മെയ് മാസത്തിൽ സ്ഥാപിതമായി (ചെയർപേഴ്സൺ: ബൂട്ട സിംഗ് ); 2010 ഒക്‌ടോബർ മുതൽ മൂന്നാമത്തേത്, പിഎൽ പുനിയ - ചെയർപേഴ്സൺ. 2013-ലെ നാലാമത്തേതും, പുനിയ ചെയർപേഴ്സൺ. പട്ടികജാതിക്കാർക്കായുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ദേശീയ കമ്മീഷൻ 2017 ൽ രാം ശങ്കർ കതേരിയയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു .  കെ.രാമുലു, ഡോ. യോഗേന്ദ്ര പാസ്വാൻ, ഡോ. സ്വരാജ് വിദ്വാൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും എൽ.മുരുകനെ വൈസ് ചെയർമാനാക്കി. ആറാമത് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മിഷന്റെ ചെയർമാനായി ശ്രീ വിജയ സാംപ്ലയെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചു.

ശ്രീ അരുൺ ഹാൽദറാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. ശ്രീ സുഭാഷ് രാംനാഥ് പർധിയും ശ്രീമതി. അഞ്ജു ബാലയാണ് ആറാമത്തെ എൻസിഎസ്‌സിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

പ്രവർത്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിലോ നിലവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവിന് കീഴിലായി പട്ടികജാതിക്കാർക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്തരം സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും
 • പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും ഹനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്.
 • പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഉപദേശിക്കുന്നതിനും യൂണിയന്റെയും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും കീഴിലുള്ള അവരുടെ വികസനത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും
 • കമ്മീഷൻ ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ, ആ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കുക.
 • പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം, ക്ഷേമം, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നിവയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ സംരക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് നടപടികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് യൂണിയനോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമോ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക.
 • പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, ചട്ടപ്രകാരം, രാഷ്ട്രപതിക്ക്, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം, ക്ഷേമം, വികസനം, പുരോഗതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്


ചെയർമാൻതിരുത്തുക

നമ്പർ പേര് ഛായാചിത്രം ഓഫീസ് ഏറ്റെടുത്തു ഓഫീസ് വിട്ടു കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനം വൈസ് ചെയർമാൻ
1 സൂരജ് ഭാൻ   24 ഫെബ്രുവരി 2004 6 ഓഗസ്റ്റ് 2007 1st ഹരിയാന ഫക്കീർ വഗേല
2 ബൂട്ട സിംഗ്   25 മെയ് 2007 24 മെയ് 2010 രണ്ടാമത്തേത് പഞ്ചാബ് എൻ എം കാംബ്ലെ
3 പി.എൽ പുനിയ   15 ഒക്ടോബർ 2010 14 ഒക്ടോബർ 2013 മൂന്നാമത്തേത് ഹരിയാന രാജ് കുമാർ വെർക്ക
22 ഒക്ടോബർ 2013 21 ഒക്ടോബർ 2016 നാലാമത്തേത്
4 ആർ എസ് കതേരിയ   31 മെയ് 2017 30 മെയ് 2020 അഞ്ചാം ഉത്തർപ്രദേശ് എൽ.മുരുകൻ
5 വിജയ് സാംപ്ല   18 ഫെബ്രുവരി 2021 1 ഫെബ്രുവരി 2022 ആറാം പഞ്ചാബ് അരുൺ ഹാൽഡർ

റഫറൻസുകൾതിരുത്തുക

 1. "National Commission for Schedule Castes - India Environment Portal | News, reports, documents, blogs, data, analysis on environment & development | India, South Asia". ശേഖരിച്ചത് 2022-07-04.