തോട്ടക്കാട്ട് മാധവിയമ്മ

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തക

കൊച്ചി നിയമസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു തോട്ടക്കാട്ട് മാധവിയമ്മ. കവി, എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിലും ഇവർ ശ്രദ്ധേയയാണ്. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സാമുദായിക നവോത്ഥാനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു[1]. ഹേമപഞ്ചരം, തത്ത്വചിന്ത എന്നിവയാണ് പ്രധാനകൃതികൾ.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2013-05-11. Retrieved 2013-04-23.