പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

മനുഷ്യാധ്വാനത്തിന്റെയും ഉത്പാദനത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു തൊഴിലിന്റെയും പ്രവർത്തനക്രമത്തിന്റെയും ഘടനയെ പലതായി വിഭജിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് തൊഴിൽ വിഭജനം.[1] തൊഴിൽ വിഭജനത്തിലൂടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഘൂകരണം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നതു മൂലം തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്യം വർദ്ധിക്കുകയും, അന്തിമമായി അത് കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തൊഴിൽ_വിഭജനം&oldid=2283425" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്