തെക്കേകരകിഴക്ക്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽപെട്ട ഒരു ഗ്രാമമാണ് തെക്കേകരകിഴക്ക്. ഒരു ഗാന്ധിജി സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട്. പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ തെക്കേ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിൽ ആണ് തെക്കേകര കിഴക്കുംമുറികര സ്ഥിതി ചെയുന്നത്. അരയകുളങ്ങര ക്ഷേത്രം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അച്ചൻ കോവിൽ ആറ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തെക്കേകരകിഴക്ക്&oldid=3330809" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്