തുർക്കി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

തുർക്കി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

തുർക്കി രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തുർക്കി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=881460" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്