തോൽ കൊണ്ട് മുഖം വലിച്ചുകെട്ടിയിട്ടുള്ള വാദ്യോപകരങ്ങളാണ് തുകൽവാദ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തുകൽവാദ്യം&oldid=3348642" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്