സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കഥകൾ സംഭാഷണം അടക്കം എഴുതുന്ന ആളുകളെ തിരക്കഥാകൃത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തിരക്കഥാകൃത്ത്&oldid=3288820" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്