ഡിമിത്രിയസ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

സിറിയയിലെ സെല്യൂസിദ് വംശജരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഡിമിത്രിയസ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡിമിത്രിയസ്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1933908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്