കരയിലൂടെ റോഡ്‌ മാർഗ്ഗം ചരക്ക് ഗതാഗതം നടത്തുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ട്രക്ക്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ട്രക്ക്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ട്രക്ക്&oldid=3118820" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്