ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ രണ്ടു മാർപ്പാപ്പമാർ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജോൺ_പോൾ_മാർപ്പാപ്പ&oldid=3390418" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്